[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
มาตรการประหยัดงบประมาณของ สป.ศธ. ฉบับล่าสุด คือฉบับปี 56 อยู่....จ้า..
เปิดดู 4331 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
สรุปผลการประชุมและมอบหมายภารกิจ ของสำนักงาน กศน ประจำปีงบประมาณ 2560..
เปิดดู 3160 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
เปลี่ยนการจ้างครู กศน. (ที่ไม่ใช่พนักงานราชการ) เป็นการจ้างเหมาบริการ..
เปิดดู 3234 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
การอนุญาตให้บุคลากร ไปฝึกอบรมที่ หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด..
เปิดดู 3229 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
การรับสมัครและออกหลักฐานการศึกษาของผู้ไม่มีสัญชาติไทย..
เปิดดู 3320 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
นักศึกษาที่เรียนจบแล้ว เรียนซ้ำในระดับเดียวกันไม่ได้..
เปิดดู 3111 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
ซักซ้อมบรรจุครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ..
เปิดดู 3299 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สู่ ศูนย์การเรียนตลอดชีวิตชุมชน..
เปิดดู 3068 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : E-book กศน. คู่มือต่างๆ
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559..
เปิดดู 4752 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
สั่งบรรณารักษ์และ จนท.ห้องสมุด กลับปฎิบัติหน้าที่ห้องสมุด เมื่อปี 42..
เปิดดู 3112 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : E-book กศน. คู่มือต่างๆ
เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2560..
เปิดดู 3368 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : E-book กศน. คู่มือต่างๆ
คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข..
เปิดดู 13833 ครั้ง
.
19 / พ.ค. / 2560 : E-book กศน. คู่มือต่างๆ
คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข..
เปิดดู 4577 ครั้ง
.
18 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมุลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของหนังสือเรียน กศน...
เปิดดู 4588 ครั้ง
.
18 / พ.ค. / 2560 : มุมหนังสือ/ระเบียบ/คำสั่ง เก่าๆ
การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร กศน...
เปิดดู 3111 ครั้ง
.
18 / พ.ค. / 2560 : E-book กศน. คู่มือต่างๆ
แนวทางการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน..
เปิดดู 4116 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 1854 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1796 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1793 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1806 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1788 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1793 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1775 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1778 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1775 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1768 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12763 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7552 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10144 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6972 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6250 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8769 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9968 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5995 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19736 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7861 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 1836 ครั้ง
25 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 4026 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3679 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3632 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3455 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3590 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3902 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4274 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4326 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4182 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4321 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4886 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557