[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

  
Advertisement

25 / มิ.ย. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.บางจังหวัดไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานราชการลาคลอด, 2.จัดวิชาชีพ 40 หรือ 50 ชั่วโมง, 3.เรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยอีกแล้ว..
เปิดดู 3173 ครั้ง
.
23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ๑ อัตรา..
เปิดดู 4012 ครั้ง
.
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..
เปิดดู 4175 ครั้ง
.
10 / มิ.ย. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ครู กศน.ตำบล ขอย้ายสับเปลี่ยนตำบลในอำเภอเดียวกัน / ข้ามจังหวัดโดยไม่ต้องมีคู่สับเปลี่ยน....
เปิดดู 5170 ครั้ง
.
4 / มิ.ย. / 2558 : สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
เอกสารประกอบการอบรมรายการครั้งที่ 5 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV..
เปิดดู 4530 ครั้ง
.
11 / พ.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ให้ ศน.+ผอ. ตอบแบบสอบถาม, 2.เชิญผู้มีรายชื่อ เข้าเฝ้าฯรับเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย สายแรก, 3.กำหนดการประชุม ผอ.กศน.อำเภอ และผู้ประสานงานจังหวัด..
เปิดดู 3463 ครั้ง
.
9 / พ.ค. / 2558 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสา..
เปิดดู 6680 ครั้ง
.
7 / เม.ย. / 2558 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นครู กศน.ตำบล ๓ อัตรา..
เปิดดู 6253 ครั้ง
.
3 / เม.ย. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ทำโครงการเดียว เป็นทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กพผ.) ไม่ได้ !..
เปิดดู 4263 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ช่วงนี้มีกฏอัยการศึกทั่วประเทศ ได้เวลาทวีคูณไหม, เงินเดือนเต็มขั้นจะข้ามไปแท่ง คศ.4 ไหม..
เปิดดู 10400 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.เรื่องน่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ (ซื้อพัสดุเกินห้าแสน อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ-ให้จ้างเหมาบริการไปประชุมอบรมไม่ได้-การประดับธงชาติอาเซียน), 2.วิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับต้องแยกข้อสอบหรือไม่, 3.การขอเครื่องราชฯของ ขรก.ครู..
เปิดดู 3912 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ให้ครู กศน. หยุดวันศุกร์-เสาร์ แทนการหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือ ?..
เปิดดู 4517 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ลดการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ ผอ.กศน.อำเภอ จากวงเงิน 2 ล้าน เหลือ 5 แสนบาท, 2.วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน., 3.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, 4.การลดธงชาติครึ่งเสา, 5.การทำบัตรและรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ( เดือน ต.ค.59 ..
เปิดดู 4886 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.วันหยุดของครู กศน., 2.พนักงานราชการบนจังหวัด ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง, 3.สมุดหมายเหตุรายวัน เริ่มเล่มใหม่เมื่อไร, 4.สอบปลายภาคถึงสามทุ่ม ค่าคุมสอบเท่าไร, 5.เรียน ป.ตรี ออนไลน์ ม.เวสเทิร์น เชื่อได้ไหม, 6.แต่งตั้งใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้บ้าง, 7.การขอย้าย ..
เปิดดู 3812 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การประเมินฯภายนอกรอบนี้ ยังไม่ใช้คะแนน N-NET ภาค 1-2/57, 2.การออกรหัสประจำตัวผู้เทียบระดับ กศ., 3.คลังหลักสูตรวิชาอาชีพ, 4.ตั้งพนักงานราชการเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ราคากลาง, 5.การเช่า, 6.อำเภอ/จังหวัด ไม่มีอำนาจสั่งย้าย, 7.ยกเลิกค่าตอบแทนวิทยากรหล..
เปิดดู 3583 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง..
เปิดดู 4534 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 5346 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4568 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4191 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3903 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3810 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4038 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4331 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3597 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4350 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3495 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11742 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7098 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9595 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6558 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5832 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8276 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9291 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5629 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19223 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7355 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3657 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3387 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3341 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3190 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3315 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3611 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4001 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4027 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3936 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4063 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4604 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4205 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557