[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ..
เปิดดู 5289 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน..
เปิดดู 4068 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ..
เปิดดู 7911 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การรับคนต่างด้าวเข้าเรียน กศน., 2.รบ.สูญหาย-รบ.EP-นศ.หลักสูตรเก่าเพิ่งขอจบ, 3.ครูอาสาฯมีนักศึกษาไม่ครบจะมีผลอย่างไร (ถ้าจะปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครูอาสาฯ), 4.ผอ.กศน.อำเภอ อนุญาตให้พนักงานราชการลาคลอดได้กี่วัน, 5.อาชีพระยะสั้น กับ หลักสูตรระยะสั้น แตกต่..
เปิดดู 3487 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การสอบซ่อม, 2.นโยบายปี 58/การปฏิบัติไม่ถูกต้องที่ผ่านมา, 3.นายทะเบียนเคร่งครัดไปไหม (หลักฐานการสมัคร), 4.การแยกเครื่องคอมฯ (โปรแกรม ITw ), 5.การเรียนแบบทางไกล, 6.ทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 2 ชุด, 7.ห้ามซื้อ/จ้างวิธีพิเศษก่อนดำเนินการวิธีอื่น..
เปิดดู 3286 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการครู กับข้าราชการบรรณารักษ์, 2.การทำ SAR กับค่าขีดจำกัดล่าง, 3.กรอบโครงสร้างการบริหารงาน กศน.อ., 4.การทำสัญญาจ้าง-การค้ำประกัน-การติดอากรแสตมป์, 5.วิธีแก้ปัญหาการจ้างทำการบ้าน, 6.ครู คศ.1 ค้ำประกันครู ศรช.ได้ไหม, 7.ครู..
เปิดดู 3473 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน.และการโอนมาจากต่างสังกัด, 2.สงสัยการประเมินพนักงานราชการ, 3.ข้อสอบติวเทียบระดับฯวิชาคอมพิวเตอร์, 4.จบประถมมาเลเซียมาสมัครเรียน ม.ต้น กศน, 5.ครูอาสาฯเป็นกรรมการเทียบระดับ เบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่, 6.อายุเท่าไรแน่มาเรียน กศน.ได้,..
เปิดดู 2682 ครั้ง
.
28 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ตรงไหนบอกว่าเรียน กศน.ต้องอายุ 15 ปี, เด็กวัยเรียนไม่ต้องใช้เวลาเรียน 3 ปี 6 ปี, 2.เรียน ETV ทาง YouTube, DVD, 3.สอนให้คิดเป็น..
เปิดดู 7773 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ออกใบ รบ.แทนฉบับที่สูญหาย ไม่มีระเบียบให้ใช้วิธีถ่ายเอกสารหรือใช้ใบ รบ.เลขที่ใหม่..., ถ้าต้นฉบับใบ รบ.ฉบับที่อยู่กับ กศน.อำเภอ สูญหาย ทำไง ? .., ออกใบ รบ.หลักสูตร EP, ..นศ.หลักสูตร 44 เพิ่งมาขอจบ ยังไม่เคยออกใบ รบ. ผอ.ก็เปลี่ยนคนแล้ว..
เปิดดู 7755 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : E-book กศน. คู่มือต่างๆ
คู่มือครู รายวิชา พว02027 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (ลิขสิทธิ์ของ กฟผ.+กศน.จ.นครสวรรค์)..
เปิดดู 34148 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
การรับคนต่างด้าว (บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) เข้าเรียน กศน...
เปิดดู 5482 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ครูอาสาฯ มีนักศึกษาไม่ครบ จะมีผลอย่างรัยบ้างคับ.. ( ถ้าจะปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครูอาสาฯ... )..
เปิดดู 3863 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : ความรู้ทั่วไป
แบบฟอรมประกอบการจัดทํา การวางแผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน. ตําบล/แขวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558..
เปิดดู 10869 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1. ผอ.กศน.อำเภอ อนุญาตให้พนักงานราชการลาคลอดได้กี่วัน, 2.อาชีพระยะสั้น กับ หลักสูตรระยะสั้น แตกต่างกันอย่างไร..
เปิดดู 4003 ครั้ง
.
16 / ต.ค. / 2557 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง..
เปิดดู 6609 ครั้ง
.
16 / ต.ค. / 2557 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ 1 อัตรา..
เปิดดู 5905 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 5031 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4266 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3899 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3698 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3610 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3814 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4115 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3396 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4066 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3322 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11223 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6793 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9245 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6283 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5588 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7968 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8905 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5410 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18936 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7060 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3403 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3190 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3082 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3002 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3107 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3416 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 3820 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3828 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3761 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3882 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4417 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4034 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557