[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 7 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 16 ก.พ.55  คุณฑีรฆันดร ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  “นักศึกษาที่ขอเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จะออกหลักฐานเป็นแบบไหน และเหตุที่ออกเราต้องเขียนคำว่าอะไร”

             ผมตอบว่า
             1)  ตอนที่ลงทะเบียนเรียน ในช่อง "ประเภท" ด้านล่าง ( เมนู 1-3-1 ในโปรแกรม ITw ) ให้เลือกเป็น "9. เรียนเพิ่มเติมหลังจบ"
             2)  เมื่อจะออกหลักฐานการเรียน ให้เข้าไปที่เมนู 1-1-5 ( แก้ไขข้อมูลการจบ/ออก )   ในช่อง "สาเหตุที่จบ/ออก" ให้เลือก "6. ศึกษาเพิ่มเติมหลังเรียนจบ"   และใช้ใบ รบ. ออกตามปกติ

 

         2. วันที่ 17 ก.พ.55  คุณ “kaekha” ถามผมทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า  “จะสมัคร ครู กศน.ตำบล อยากทราบว่า ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล เขียนยังไง”

             ผมตอบว่า   ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่า กศน.ตำบล คืออะไร   วิสัยทัศน์ หมายถึงวิสัยทัศน์ของตัวเราเอง   กรรมการแต่ละคนอาจคิดไม่เหมือนกัน เขามีแบบฟอร์มให้เต็ม 1 หน้า เขียนแต่วิสัยทัศน์อย่างเดียวจะไม่กี่บรรทัด อาจเพิ่มพันธกิจกับเป้าหมายเข้าไป เผื่อจะถูกใจกรรมการบางคน   เขียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ให้จบใน 1 หน้า
             ผลงาน ถ้าเพิ่งจบมาใหม่ ก็เขียนถึงผลงานระหว่างเรียนหรือก่อนเรียนหรือผลงานอะไรก็ได้ที่แสดงถึง คุณสมบัติ+ความรู้+ความสามารถของเรา ถ้าไม่มีผลงานก็บอกว่าไม่มีผลงาน
             แนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ก็คือให้เสนอแนวทาง/วิธีการพัฒนา กศน.ตำบล   ซึ่งจะเสนอแนวทางนี้ได้ก็ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจก่อนว่า ปัจจุบันนี้ กศน.ตำบล คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีจุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/อุปสรรค อย่างไร ถ้าเข้าใจดีแล้วก็จะเสนอแนวทางการพัฒนาได้ ( ถ้าคิดจะสมัครก็ต้องหาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาเรื่องนี้ )

 

         3. วันเดียวกัน ( 17 ก.พ. )  ท่าน ผอ.พัชรา  สายนาค  ส่งรายชื่อบรรณารักษ์ที่ได้รับการเสนอ ก.ค.ศ. ให้พิจารณาโอนเป็นข้าราชการครู มาให้ผม   ผมจึงขอนำมาเผยแพร่ต่อสำหรับผู้สนใจ  ( ไม่ทราบว่า ก.ค.ศ.พิจารณาเสร็จหรือยัง )

 

 

         4. วันเดียวกัน ( 17 ก.พ. )  เวลา 17:00 น. ผมไปประชุมกรรมการสถานศึกษาร่วม 3 โรงเรียน  ( ที่ อ.ผักไห่ มีโรงเรียนมัธยมฯ  3 โรง )  เรื่องการจัดกายกรรมการกุศล คณะ “เฟยเยี่ยน” จากมณฑลหูหนาน  ในวันที่ 3 มี.ค.55  เพื่อหารายได้พัฒนาโรงเรียน  บัตรราคา 200, 500  และบัตร VIP ( 3,000  5,000  10,000 )  ให้นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนทุกคนดูฟรี  ซึ่งผมเป็นกรรมการอำนวยการจัดงาน

 

         5. วันที่ 18 ก.พ.55  ผมตอบคำถามคุณวาสนา จากฉะเชิงเทรา  ที่ถามทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า  “นักศึกษา กศน จะทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่ ทำอย่างไร”

             นักศึกษา กศน. ( ที่อายุยังไม่ครบ 26 ปีบริบูรณ์ ) ทำเรื่องขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ครับ แต่อำเภอต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้ สนง.กศน.จ./กทม. ดำเนินการ เพราะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ตามคำสั่งที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มี.ค.2551 ข้อ 10.   ( ต้องรีบทำนะ เพราะปกติต้องทำภายในเดือน ธ.ค. )
             เอกสารที่ต้องใช้ คือ
             1)  ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
             2)  ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสำเนาหน้า-หลัง จำนวน 2 ฉบับ  ยื่นพร้อมให้ตรวจสอบกับฉบับจริง
             3)  หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)  พร้อมสำเนา หน้า-หลัง จำนวน 2 ฉบับ
             4)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
             5)  หลักฐานสำคัญกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
             6)  หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับจริง ( กศน.อำเภอเป็นผู้ออกให้ โดยนักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป )

 

         6. วันที่ 19 ก.พ.55  ผมตอบคำถามคุณ wirat  meyprachon ที่ถามทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า  “เราชาวบรรณสงสัยว่า  ทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเหมือนกับครู  กศน.ตำบล  ในเมื่อแต่ก่อนก็เคยขึ้นเงินเดือนให้  แต่ตอนนี้ยังเป็น  ๗,๙๔๐  เหมือนเดิม เราชาวบรรณก็ทำงานเหมือนกัน  และการจ้างทำงานนอกเวลา  ตอนนี้ยังใช้  วันละ ๒๐๐  เหมือนเดิม  แต่ที่ได้ทราบข่าวมาเป็นวันละ  ๔๐๐  บาทไม่ใช่รึคะ (เสาร์-อาทิตย์)  แล้ว  เงินเดือน  ๑๕,๐๐๐  บาท  เราชาวบรรณก็จบปริญญาตรีเหมือนกัน  เรามีสิทธิที่จะได้กับเขามั่งไหม”

             ผมตอบว่า
             1)  ครู กศน.ตำบล เป็นพนักงานราชการ กฎหมายบังคับให้จ้างตามวุฒิ   แต่ พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งต่างๆ+ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ+ครูประจำกลุ่ม+ครู ปวช.กศน.+ครูสอนเด็กเรร่อน+ครูสอนคนพิการ+ฯลฯ เหล่านี้ไม่ถือเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามความหมายของกระทรวงการคลัง ( ลูกจ้างชั่วคราวต้องเบิกเงินจากงบบุคลากร มีเลขที่อัตรา และเคยได้ค่าครองชีพ 1,500 บาท ) กฎหมายไม่ได้บังคับให้จ้างตามวุฒิ แต่ กศน.มากำหนดให้จ้างตามวุฒิเอง โดยที่ผ่านมา กศน.ก็จัดสรรเงินให้อิงตามวุฒิ แต่ตั้งแต่ เม.ย.54 เป็นต้น เงินเดือนตามวุฒิมันขึ้นเรื่อย ๆ ๆ จน กศน.หาแบ่งเงินมาจัดสรรให้ตามวุฒิไม่ไหวแล้วครับ  ( อีกอย่าง การตั้งงบประมาณดำเนินงาน ต้องตั้งล่วงหน้าเป็นปี ตั้งก่อนที่จะรู้ว่าเงินเดือนจะขึ้น )

             2)  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 55 ประกาศในราชการกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ.55 นี้เอง  เมื่อเงินมาถึง กศน. กลุ่มแผนงานจะจัดสรรลงไปให้จังหวัดโดยจะแจ้งรายการจัดสรรมาถึงจังหวัดประมาณ ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า ได้ข่าวว่าจะจัดสรรให้พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการเดือนละ 8,700 บาท ย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55
                    แต่เงินนี้ก็รวมอยู่ในงบดำเนินงานห้องสมุด บางจังหวัดอาจจะจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่ายอดจัดสรรก็ได้ อาจลดเงินอื่นในงบดำเนินงานห้องสมุดเช่นค่าซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดมาเพิ่ม ให้พนักงานห้องสมุดจ้างเหมา หรือจ่ายน้อยกว่ายอดจัดสรรเพื่อนำเงินไปซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้มากขึ้น  บางจังหวัดจ้างจำนวนคนน้อยกว่าจำนวนคนที่ให้จ้างได้ ก็มีเงินเหลือมาเพิ่มให้แต่ละคน

             3)  ค่าทำงานนอกเวลาตามระเบียบ วันหยุด ชม.ละ 60 บาท ให้ทำวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง รวมไม่เกิน 420 บาท วันธรรมดาชั่วโมงละ 50 บาท ให้ทำวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง รวมไม่เกิน 200 บาท พนักงานห้องสมุดบางแห่งเขาก็ได้ตามนี้ ถ้าแห่งไหนไม่ได้ตามนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะที่ซึ่งผมตอบไม่ได้

             4)  ถ้าจะบอกว่าจบปริญญาเหมือนกัน   พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งต่างๆ+ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ+ครูประจำกลุ่ม+ครู ปวช.กศน.+ครูสอนเด็กเรร่อน+ครูสอนคนพิการ+ฯลฯ  ก็จบปริญญาเหมือนกัน ก็ไม่ได้เหมือนกัน   และอยากให้อ่านข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้

http://www.krukorsornor.com/news-id1186.html

 

 เขาบอกว่าครูจ้างสอนสังกัด สพฐ. มีมากกว่าหมื่นคนที่ได้เงินเดือน 4,000-6,000 บาท

                    "เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางจริยา กิจวิถี ครูจ้างสอนโรงเรียนสหกรณ์นิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนางวนิดา น้ำทอง ครูจ้างสอน รร.บ้านเชี่ยวมะปราง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนครูจ้างสอนมายื่นหนังสือต่อ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ขอให้ช่วยรับครูจ้างสอน มาเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการและลูกจ้างรัฐ เป็นเดือนละ 15,000 บาท นางจริยากล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนมากที่มีงบประมาณจำกัด และประสบภาวะขาดแคลนครู ซึ่งแก้ปัญหาด้วยการจ้างคนในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การสอน หรือผู้ที่มีความรู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา แต่อาจไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู มาเป็นครูของโรงเรียน มีสถานภาพเป็นลูกจ้างของโรงเรียนแต่ไม่ใช่ลูกจ้างรัฐ รับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 4,000-6,000 บาท โดยไม่มีการขึ้นค่าตอบแทน ไม่มีเงินสะสม ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น อย่างตนก็รับเงินเดือน 6,000 บาท มาตลอด ตั้งแต่เริ่มเป็นลูกจ้างสอนเมื่อปี 2551 เพราะโรงเรียนก็ไม่มีเงินมาขึ้นค่าตอบแทนให้ หรือครูจ้างสอนบางคนสอนหนังสือมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ปัจจุบันก็ยังสอนอยู่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ ครูจ้างสอนทั่วประเทศน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 10,000 คน เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่จะจ้างลูกจ้างมาสอน อย่างเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ก็มีครูจ้างสอนกว่า 100 คน ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีงบมากพอก็จะจ้างครูได้เต็มรูปแบบ"

 

         7. วันที่ 21 ก.พ.55  ผมนำคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในบางเรื่อง ที่มีผู้ถามผม ไปถาม อ.สุรเชษฐ์ กจ.กศน. ได้รับคำตอบดังนี้
             7.1  เรื่องบรรณารักษ์โอนเป็นครู และโอนเป็นนักวิชาการศึกษากลุ่มที่ขอยกเว้นคุณสมบัติ  คำสั่งยังไม่ออก  ส่งเรื่องไป ก.ค.ศ.แล้ว   ก.ค.ศ.มักจะใช้เวลานานมาก
             7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัด ที่ท่าน ผอ.กจ.พูดในรายการสายใย กศน.วันที่ 20 ก.พ.55 ว่าจะเปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษากับนักจัดการงานทั่วไป 40-50 คน นั้น  หมายถึงตำแหน่งละ 40-50 คน  ถ้ารวมทั้งสองตำแหน่งจะเป็น 80-100 คน  ( ตำแหน่งบรรณารักษ์อีก 40-50 คน ต่างหาก )
             7.3  อัตราเกษียณเมื่อ 30 ก.ย.54 ยังไม่ได้คืนมาเลย  ไม่แน่ใจว่าจะได้คืนมาทันเรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ ก่อนหมดอายุบัญชี 18 ก.ค.55 หรือไม่
             ( เรื่องความคืบหน้าการให้ครูเรียน ป.บัณฑิต   เมื่อวันที่ 20 ก.ย.55  ท่าน ผอ.กจ.ก็พูดในรายการสายใย กศน. แต่ผมไม่ได้บันทึกประเด็นนี้ไว้เพราะรู้สึกคล้ายจะไม่คืบหน้า   ฟังท่านพูดจับประเด็นได้ว่า ไม่สำรวจความต้องการเรียนใหม่ แต่นำผลสำรวจปีก่อนส่งไปให้คุรุสภาแล้ว  ตอนนี้ก็ต้องคอยคำตอบจากคุรุสภา  คาดว่าจะได้เรียนทันภาค 1/2555 )

ผู้เข้าชม : 4900 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3219 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2110 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2051 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2203 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2092 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2053 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2328 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2561 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2449 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 7519 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3697 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4027 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13623 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8138 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10936 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7543 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6774 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9355 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11013 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2421 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2165 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2186 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2138 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2071 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2099 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2040 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1990 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1997 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557