[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

รายชื่อสถานศึกษา กศน.พอเพียง ปี 2550 และ 2552


สถานศึกษา กศน.พอเพียง ปี 2550 (1 แห่ง)

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

สถานศึกษาพอเพียง ปี 2552 (83 แห่ง)

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

6.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปัว จ.น่าน

7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน จ.น่าน

8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร

9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร

10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร

12. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

14. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร

15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร

16. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามง่าม จ.พิจิตร

17. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก

18. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

19. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก

20. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

21. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน

22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

23. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

24. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

25. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

26. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ

27. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

28. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา

29. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

30. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

31. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม

32. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

33. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดชุม จ.ยโสธร

34. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร

35. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทยเจริญ จ.ยโสธร

36. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร

37. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร

38. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

39. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร

40. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

41. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด

42. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

43. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

44. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

45. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย

46. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย

47. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย

48. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

49. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร จ.หนองคาย

50. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังคม จ.หนองคาย

51. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

52. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

53. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

54. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี

55. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี

56. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

57. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

58. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

59. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

60. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

61. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

62. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

63. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะกูด จ.ตราด

64. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพลี จ.นครนายก

65. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

66. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

67. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

68. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแกลง จ.ระยอง

69. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม

70. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

71. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว

72. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

73. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

74. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

75. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จ.ตรัง

76. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง

77. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง

78. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

79. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

80. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี

81. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง

82. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา

83. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าชม : 4723 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3219 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2110 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2051 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2203 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2092 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2053 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2328 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2561 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2449 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 7527 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3698 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4029 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13624 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8138 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10936 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7543 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6774 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9355 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11013 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2421 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2165 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2186 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2138 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2071 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2099 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2040 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1990 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1997 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557