[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 21 พ.ค.55  คุณสุรพงษ์ ครูอาสาฯ ศฝช.ชุมพร  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  พนักงานราชการมีสิทธิ์ลากิจได้ไหม (โดยได้รับค่าตอบแทนปกติ)

             ผมตอบว่า   พนักงานราชการลากิจโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ได้ปีละไม่เกิน 10 วัน  ดูระเบียบได้ที่ http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/804/903/original_use.pdf

 

         2. วันที่ 22 พ.ค.55  คุณ wasana tanapong ถามผมทางอีเมล์ว่า  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกแล้วไม่มาสอบ  ในภาคเรียนต่อๆไปจำเป็นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ขาดสอบทุกวิชาหรือไม่  หรือว่าสามารถเลือกลงรายวิชาใดก็ได้ให้ครบตามโครงสร้าง  (โดยไม่สนใจรายวิชาที่ขาดสอบ)

             ผมตอบว่า   เปลี่ยนไปเรียนวิชาอื่นก็ได้  รายวิชาเลือก ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่เคยขาดสอบหรือได้ศูนย์  สามารถเลือกลงรายวิชาใดก็ได้ให้ครบตามโครงสร้าง

 

         3. วันที่ 22-25 พ.ค.55  ผมไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) ตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ   เป็นการจัดทำเฉพาะผังข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้ง 9 วิชา   ส่วนการออกข้อสอบภาคทฤษฎีตามผังนั้น จะใช้วิธีจ้างออกข้อสอบ
             เดิมคิดว่าสื่อหนังสือทั้ง 9 วิชา ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์เพราะมีเวลาน้อย ก็จะใช้ไปรุ่นหนึ่งก่อน แล้วค่อยปรับปรุงภายหลัง  แต่จากการนำหนังสือมาใช้ประกอบการจัดทำผังข้อสอบครั้งนี้ พบว่าหนังสือ 7 วิชา มีความสมบูรณ์เพียง 60 กว่า % เท่านั้น  ยังไม่สมควรนำไปใช้  จึงจะมีการจัดประชุมปรับปรุงพัฒนาสื่ออีกครั้ง ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.55 ให้มีความสมบูรณ์ประมาณ 90 % ก่อน  ( ในเดือน มิ.ย.55 จะยังไม่เริ่มจัดเทียบระดับแบบ จบ ม.6 ใน 8 เดือน )

 

         4. วันที่ 25 พ.ค.55  คุณ “วิว” ถามผมในเว็บบล็อก gotoknow.org นี้ว่า  ได้รับแจ้งจาก สพป. และ สพม. ส่งหนังสือ สพฐ. เรื่องการตอบข้อหารือของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าพนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดสีกากีเพราะไม่ได้เป็นข้าราชการ และไม่สามารถแต่งกายแบบลูกจ้างประจำได้ โดยไม่สามารถใช้อินทรธนูลูกจ้างประจำ  อ่านแล้วไม่เข้าใจ ขอให้อธิบาย

             ผมตอบว่า   ผมเคยเขียนหลายปีแล้วว่า ผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ถ้าใส่เครื่องแบบ/เครื่องหมายของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ จะผิดกฎหมายอาญา  ( เครื่องแบบพนักงานราชการของกรมการปกครอง เสื้อจะเป็นสีขาว )  แต่ผมก็สู้กระแสของคน กศน.ไม่ได้
             เรื่องนี้ ท่าน ผอ.กจ. บอกผมในวันที่ 25 พ.ค.55 นี้ว่า จะออกแบบอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการขึ้นมาใหม่เลย ให้มีเอกลักษณ์เป็นของพนักงานราชการโดยเฉพาะ  ( แต่ท่าน ผอ.กจ.บอกว่า เครื่องแบบสีกากีไม่เป็นไร )

  

 

         5. วันเดียวกัน ( 25 พ.ค. )  คุณอั๋น ถาวร ถามผมในเฟซบุ๊คกว่า   ที่ถูกระเบียบ สำเนาหนังสือราชการ มีตราครุฑไหม
             ผมตอบว่า   ในระเบียบสารบรรณไม่ได้กำหนดว่าสำเนาต้องมีตราครุฑ หรือห้ามมีตราครุฑ ฉะนั้นจะมีหรือไม่มีก็ไม่ผิด  แต่ปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์หนังสือราชการออกมาพร้อมกันทั้งฉบับจริงและสำเนาเหมือนกัน จึงมีตราครุฑในสำเนาด้วย

 

         6. วันเดียวกัน ( 25 พ.ค. )  ผมคุยกับส่วนกลาง   มีความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
             6.1  ข้าราชการที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ( 2 ) เช่นบรรณารักษ์ และข้าราชการพลเรือน  เป็นกลุ่มแรกใน กศน. ที่ได้รับเงินตกเบิกตามฐานเงินเดือนใหม่  โดย คำสั่งปรับฐานเงินเดือนใหม่ ออกแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.55  ส่งให้ทุกจังหวัดถึงหมดแล้ว ( คำสั่งที่ 670/2555 )  แต่ละจังหวัดสามารถเบิกจ่ายเงินได้เลย ไม่ต้องรอให้กรมบัญชีกลางแม็ปปิ้งเงินเหมือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  จะได้เงินวันไหนก็อยู่ที่แต่ละจังหวัดแล้ว   ( ดูวิธีคำนวณเงินเดือนใหม่ตามคำสั่งที่ 670/2555 ได้ในข้อ 6. ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484069 )
                   ( ถ้าเป็นข้าราชการ กจ.กศน.จะเป็นผู้ออกคำสั่ง ส่วนพนักงานราชการ จังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งแต่ละจังหวัดก็ออกคำสั่งปรับฐานเงินเดือนพนักงานราชการรวมกับค่าครองชีพเป็น 15,000 บาทแล้ว แต่ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ คงต้องคอยให้กรมบัญชีกลางแม็ปปิ้งเงินเสร็จก่อน
                     สำหรับข้าราชการครู ยังไม่มีคำสั่งปรับฐานเงินเดือน เพราะต้องรอระเบียบกฎหมายใหม่ก่อน )

                   ในคำสั่งที่ 670/2555 นี้  ไม่ได้ระบุค่าครองชีพ  แต่สำหรับค่าครองชีพที่ให้รวมกับเงินเดือนเป็น 15,000 บาทนี้  กจ.บอกว่าจังหวัดสามารถคำนวณและเบิกจ่ายเงินได้เลย โดยนำ 15,000 ตั้ง ลบด้วยเงินเดือนใหม่ตามคำสั่งที่ 670/2555 ได้เท่าไรก็เป็นค่าครองชีพเท่านั้น  แต่ถ้ากลัวจะคำนวณผิดก็คอยคำสั่งค่าครองชีพจาก กจ.ก่อน  กจ.กำลังจะออกคำสั่ง 


             6.2  เคยมีผู้ถามผมว่า สมัครสอบเป็นข้าราชการประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ( 2 ) เช่นตำแหน่งบรรณารักษ์ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นานแล้ว เมื่อไรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   เรื่องนี้ที่จริงต้องรอเกณฑ์การสอบใหม่จาก ก.ค.ศ.ก่อน เหมือนกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ แต่ กจ.เห็นว่าภาคใต้ได้ประกาศรับสมัครและเริ่มรับสมัครไปก่อนแล้วจึงให้รับสมัครจนเสร็จ ไม่ได้ให้ชลอการรับสมัคร  อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่จาก ก.ค.ศ.ก่อนกำหนดขั้นตอนการสอบ ซึ่งบอกไม่ได้ว่า เมื่อไรจึงจะได้หลักเกณฑ์ใหม่จาก ก.ค.ศ.


             6.3  ค่าใช้จ่ายในการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรให้เบิกจ่ายแล้ว หมู่บ้านละ 300 บาท 
                   
( เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ อาจเบิกตามระเบียบต่าง ๆ คือ
                     - การซื้อการจ้างตามระเบียบพัสดุ
                     - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามเกณฑ์ในระเบียบ
                     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามเกณฑ์ในระเบียบ )


             6.4  ดูคะแนนการอบรมครูอาสาฯ รุ่น 1 รายคน ได้ที่ 
http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/807/071/original_score.xlsx 
                   ขอชื่นชมคนที่ได้คะแนนรวมสูงสุ
ดในรุ่น 1 คือ 97.50 จาก 100 คะแนน  มี 2 คน
                   - นายสุพจน์ รามณี  อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
                   - นายญาณทัด อ่องคำ  ข.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


ผู้เข้าชม : 9555 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3872 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2301 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2193 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2784 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2234 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2174 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2156 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2458 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2779 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2543 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10623 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5215 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5697 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13906 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8361 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11241 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7837 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6939 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9583 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11639 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2634 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2309 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2413 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2275 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2233 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2221 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2165 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2200 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2057 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2063 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557