[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

ประกาศใช้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กรอบการพิจารณา

          ๑. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี

๒. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และเป็นสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา หรือ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. หรือปรากฎข้อมูลระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (ท่านสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ที่ www.ksp.or.th หมวด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หัวข้อ การพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ เว็บไซต์ของ ก.ค.ศ. / ก.พ.)

๓. มีความสามารถหรือชำนาญการเฉพาะ และมีความจำเป็นต้องใช้ชาวต่างประเทศ สอนในหลักสูตร ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ

๔. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (ยกเว้นคนสัญชาติ 5 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา) หรือผ่านการทดสอบการใช้ภาษานั้นๆ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต

          ๑. หนังสือขออนุญาตปฎิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสถานศึกษา (แบบ คส. 10)

          ๒. สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทุกหน้า โดยเฉพาะหน้าที่เป็น NON B ปัจจุบัน

(ต้องยื่นเอกสารดำเนินการก่อน VISA NON B หมดอายุอย่างน้อย 30 วัน)

          ๓ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมแนบการพิมพ์ข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิของครูชาวต่างประเทศจากเว็บไซต์ของคุรุสภา

          ๔ สำเนาผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)

          ๕ หนังสือรับรองการจ้าง หรือหนังสือสัญญาจ้าง

          ๖ กรณีขออนุญาตเป็นครั้งที่ ๒

           ๖.๑ สำเนาหนังสืออนุญาตให้ครูชาวต่างประเทศปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของคุรุสภา

           ๖.๒ สำเนาเอกสารแสดงหลักฐานการพัฒนาตนเองตามที่คุรุสภากำหนด เช่น วุฒิบัตรการผ่านอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย / หลักฐานผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ชาวต่างประเทศของคุรุสภา


**** วุฒิที่คุรุสภารับรอง

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

 

******* เว็บไซต์ ก.ค.ศ

.******* เว็บไซต์ ก.พ.

******* ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คส.10
ผู้เข้าชม : 3039 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3657 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2250 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2160 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2513 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2197 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2142 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2125 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2432 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2708 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2509 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9943 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4562 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5027 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13816 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8279 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11124 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7725 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6874 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9508 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11398 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2548 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2251 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2350 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2229 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2171 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2192 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2121 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2172 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2044 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557