[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

ประกาศใช้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กรอบการพิจารณา

          ๑. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี

๒. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และเป็นสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา หรือ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. หรือปรากฎข้อมูลระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (ท่านสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ที่ www.ksp.or.th หมวด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หัวข้อ การพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ เว็บไซต์ของ ก.ค.ศ. / ก.พ.)

๓. มีความสามารถหรือชำนาญการเฉพาะ และมีความจำเป็นต้องใช้ชาวต่างประเทศ สอนในหลักสูตร ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ

๔. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (ยกเว้นคนสัญชาติ 5 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา) หรือผ่านการทดสอบการใช้ภาษานั้นๆ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต

          ๑. หนังสือขออนุญาตปฎิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสถานศึกษา (แบบ คส. 10)

          ๒. สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทุกหน้า โดยเฉพาะหน้าที่เป็น NON B ปัจจุบัน

(ต้องยื่นเอกสารดำเนินการก่อน VISA NON B หมดอายุอย่างน้อย 30 วัน)

          ๓ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมแนบการพิมพ์ข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิของครูชาวต่างประเทศจากเว็บไซต์ของคุรุสภา

          ๔ สำเนาผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)

          ๕ หนังสือรับรองการจ้าง หรือหนังสือสัญญาจ้าง

          ๖ กรณีขออนุญาตเป็นครั้งที่ ๒

           ๖.๑ สำเนาหนังสืออนุญาตให้ครูชาวต่างประเทศปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของคุรุสภา

           ๖.๒ สำเนาเอกสารแสดงหลักฐานการพัฒนาตนเองตามที่คุรุสภากำหนด เช่น วุฒิบัตรการผ่านอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย / หลักฐานผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ชาวต่างประเทศของคุรุสภา


**** วุฒิที่คุรุสภารับรอง

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

 

******* เว็บไซต์ ก.ค.ศ

.******* เว็บไซต์ ก.พ.

******* ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คส.10
ผู้เข้าชม : 2928 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัครAdvertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4510 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5531 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3552 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3904 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6606 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3471 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3886 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3515 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4135 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3698 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12202 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7289 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9837 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6730 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6004 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8484 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9552 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5779 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19432 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7572 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5546 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4774 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4386 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4059 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3942 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4206 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4482 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3721 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4577 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3614 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557