[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  8  เรื่อง ดังนี้

 

 

         1. วันที่ 5 ธ.ค.55 ผมไปร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  งานนี้ ผอ.ให้พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบพิธีการ เสื้อขาว กระโปรง/กางเกงดำ  หลายคนใส่อินทรธนูผิดใช้อินทรธนูดอกชัยพฤกษ์สำหรับข้าราชการ เพราะไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างอินทรธนูดอกพิกุลกับดอกชัยพฤกษ์  บางคนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์แล้ว แต่ยังหาเหรียญเครื่องราชฯไม่ได้  ประดับแต่เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพียงเหรียญเดียว ก็ดูสวยดี  โดยเฉพาะสตรีประดับเหรียญเดียวก็สวยแล้ว  ( เหรียญนี้ผมก็ซื้อไว้ตอนออกใหม่ ปี 49 ราคา 600 บาท  ปัจจุบันปี 55 ราคา 1,900 บาทแล้ว )


 

         2. วันที่ 6-7 ธ.ค.55 ผมไปเป็นประธานกรรมการคัดเลือกข้อสอบปลายภาค 2/55 สาระความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ของ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุม สนง.กศน.จ.อย.

 

             ( แต่ช่วงเช้าวันที่ 6 ธ.ค. ผมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯรอบสามให้แก่ กศน.อ.บ้านแพรกและ อ.อุทัย จ.อยุธยา ที่ห้อง KM สนง.กศน.จ.อย. )


 

         3. คืนวันที่ 6 ธ.ค.55 คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม IT  ส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 รุ่นวันพ่อ 5 ธ.ค.55 มาให้ผมทางอีเมล์
             โปรแกรมใหม่นี้ มีการแก้ไขดังนี้
             1)  แก้ไขการอ่านคะแนน NT จากแฟ้มข้อมูลของ สทศ. ให้อ่านได้ทั้งแฟ้มรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ ( แก้ตั้งแต่รุ่น 26 พ.ย.55 แล้ว )
             2)  แก้ไขบันทึกประวัตินักศึกษาที่จบไปแล้ว ให้มาเรียนใหม่ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษได้  ( จะขึ้นหน้าจอเตือนแต่ให้บันทึกประวัติได้ โดยกดปุ่มสมัครหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ )
             3)  ตรวจสอบวิชาเลือกรหัส 0 ที่เรียนได้ทั้ง 3 ระดับ ไม่ให้คนเดิมเรียนซ้ำข้ามระดับชั้น ถ้าเคยสอบผ่านวิชานั้นแล้ว  โดยเช็คจากรหัสบัตรประชาชนว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่
             4)  แก้ไขตารางรหัสกลุ่มให้เลือกระดับชั้นของกลุ่มเป็นทุกระดับได้ เพื่อใช้รหัสกลุ่มเดียวกันทุกระดับชั้นได้

            ผมนำ link สำหรับ download โปรแกรมติดตั้งนี้ ไปลงไว้ให้ผู้สนใจดาวน์โหลด ในข้อ 4.1.2 ที่  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481848

  


 

         4.วันที่ 7 ธ.ค.55 ระหว่างการประชุมคัดเลือกข้อสอบ  คุณจเด็จ ครู คศ.2 กศน.อ.ท่าเรือ ซึ่งคัดเลือกข้อสอบกลุ่มเดียวกับผม ถามผม 2 เรื่อง คือ

 

             4.1  ปัจจุบันการสอนวิชาชีพระยะสั้น ยังกำหนดให้สอนวันละ 3 ชั่วโมง ถ้าเกินต้องขออนุมัติ แต่ต้องไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง และไม่เกินสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง อยู่หรือไม่
                   เรื่องนี้ ปัจจุบัน ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554  ซึ่งไม่ได้กำหนดจำนวนชั่วโมงการเรียนการสอนในแต่ละวันแล้ว  จึงขึ้นอยู่กับ ผอ.กศน.อำเภอ/เขต ว่าจะกำหนดหรือไม่ อย่างไร จะให้แจ้งเหตุผลเพื่อขออนุมัติเมื่อเกินกำหนดหรือไม่

            4.2  เรื่องปรับเงินเดือนข้าราชการครู ให้รวมค่าครองชีพเป็น 15,000 บาท ย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55  รวมทั้งปรับเงินเดือนครูเก่าที่เงินเดือนต่ำกว่า หรือสูงกว่า 15,000 ไม่มาก
                   ( มีบรรณารักษ์หลายคนถามว่า บรรณารักษ์จะได้ปรับด้วยหรือไม่  เรื่องนี้ ข้าราชการที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. รวมทั้งบรรณารักษ์ ซึ่งใช้บัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน  และ พนักงานราชการ  ได้ปรับไปก่อนข้าราชการครูนานแล้วครับ จนบรรณารักษ์ลืมไปแล้วหรือไง  กลุ่มข้าราชการครูปรับตามหลังช้ามาก  ผมเคยตอบเรื่องการปรับนี้ของข้าราชการ 38 ค. ไว้ในข้อ 6 ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484069  เงินเดือนใหม่ก็รับแล้วตามคำสั่งที่ 670/55 ลงวันที่ 3 พ.ค.55   ส่วนเรื่องการปรับของพนักงานราชการนี้ ผมก็เคยตอบไว้ในข้อ 7 ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/480329

)

                   4.2.1  จะปรับให้แต่ละคน เป็นเท่าไร
                             เรื่องนี้ เขามีบัญชีเป็นตารางกำหนดละเอียดเลยว่า วุฒิอะไร อันดับอะไร เงินเดือน ณ 31 ธ.ค.54 กี่บาท จะได้ปรับเป็นกี่บาท  เช่น ถ้าวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อันดับ คศ.2 เงินเดือนปัจจุบัน ณ 31 ธ.ค.54 ได้ 16,190 บาท  จะได้ปรับเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55 อีก 1,780 บาท ( 0.5 ขั้น ) เป็น 17,970 บาท เป็นต้น   ดูรายละเอียดในบัญชีได้ที่ 
https://dl.dropbox.com/u/109014048/sararyteacherjan55.pdf

  

 

                   4.2.2  จะปรับย้อนหลังอย่างไร ในเมื่อหลังเดือน ม.ค.55 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเงินเดือนเดิมไป 2 รอบแล้ว ( 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.55 )
                             ตอบว่า  กจ.กศน. จะออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้งหลังใหม่  ให้แต่ละคนได้จำนวนขั้นเท่าเดิม แต่เพิ่มฐานเงินเดือนเดิมของแต่ละคนใหม่ให้ถูกต้อง      


 

         5. วันที่ 11 ธ.ค.55 คุณศักดิ์ศรี นักจัดการงานทั่วไป สนง.กศน.จ.อุบลฯ  ถามผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า  ป้าย "ร่วมกันสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อประชาธิปไตย"  วัตถุประสงค์เพื่ออะไร  จะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ติดป้าย เลยอยากทราบวัตถุประสงค์

 

             ผมตอบว่า   วัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ไงครับ  ( การส่งเสริมประชาธิปไตย ก็เป็นงาน กศน. )
             วัตถุประสงค์ในมุมประโยชน์ที่จะเกิดกับรัฐบาลคือ ประชาชนที่เห็นป้ายจะช่วยกันสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่คัดค้าน เช่นถ้ามีการทำประชามติ ประชาชนก็จะลงคะแนนเสียงให้แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย
             วัตถุประสงค์ในมุมของชาว กศน. ผมคิดว่า ป้ายนี้จะถูกใจ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล  ส.ส.เดินทางไปไหนก็จะเห็นป้าย เป็นการเอาใจรัฐบาล เพื่อให้ กศน.อยู่ในใจรัฐบาล ส่งผลให้รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริม กศน. เช่น ออก พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต )


 

         6. คืนวันเดียวกัน ( 11 ธ.ค. ) อ.สุวลัย ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.สามพราน  บอกผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า  นำข้อมูลนักศึกษาที่จะเข้าสอบ N-NET ส่ง สทศ. พบว่า ข้อมูลนักศึกษาต้องมีวันเดือนปีเกิดด้วย รบกวนเรียนคุณสุขุมให้ปรับโปรแกรม It ให้ด้วย 

 

             ผมตอบว่า  ขอบคุณมาก ผมได้แจ้งคุณสุขุม ผู้พัฒนาโปรแกรม ITW ให้ทราบทางอีเมล์แล้ว  เข้าใจว่าคุณสุขุมจะช่วยปรับให้ในโปรแกรมรุ่นต่อไป

 

 

         7. วันที่ 13 ธ.ค.55 ผมตอบคำถามคุณ "Ek Jiw" ที่ถามผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า  มีระเบียบการอยู่เวรยามบ้างไหม

             ตอบว่า   การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ใช้ "หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 107 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวร รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542"  ดาวน์โหลดได้ที่  https://dl.dropbox.com/u/109014048/vene.pdf

 

 

         8. วันเดียวกัน ( 13 ธ.ค. ) ผมเรียนถามท่าน ผอ.กจ.กศน. ได้รับข้อมูลดังนี้

 

             8.1  คิวต่อไปในการเปิดสอบของ กศน. คือสอบ ผอ.กศน.อำเภอ/เขต ซึ่งตอนนี้กำลังเสนอประกาศรับสมัครให้ท่านปลัดกระทรวงฯลงนาม  ( คิวต่อจากการสอบ ผอ.กศน.อำเภอ/เขต คือการสอบครูผู้ช่วย )

 

             8.2  จะมีการอบรมพัฒนาพนักงานราชการตำแหน่งครูปอเนาะด้วย แต่ที่กำลังสำรวจข้อมูลเฉพาะครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล ก็เพราะมีฐานข้อมูลครูปอเนาะชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ได้สำรวจด้วย

             8.3  เรื่องแก้ไขระเบียบเครื่องแบบพนักงานราชการที่เสนอไป ท่านปลัดกระทรวงฯให้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สป.ศธ. มาประชุมร่วมกันพิจารณาก่อน 

ผู้เข้าชม : 4816 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3689 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2260 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2166 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2544 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2202 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2148 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2131 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2434 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2712 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2511 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10019 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4612 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5089 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13826 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8288 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11138 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7735 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6882 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9516 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11424 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2560 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2255 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2355 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2230 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2177 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2194 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2125 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2174 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2040 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2046 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557