[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  9  เรื่อง ดังนี้


 

         1. วันที่ 14 และ 17 ธ.ค.55 ผมเป็นกรรมการไปร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาให้มีความรู้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่ กศน.อ.บ้านแพรก ( 14 ธ.ค. ) และที่ กศน.อ.อุทัย ( 17 ธ.ค. )


         2. วันเดียวกัน ( 14 ธ.ค. ) ท่าน อ.ทองจุล ขรก.บำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญ สถาบัน กศน.ภาคกลาง  โพสท์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  สมศ จะเข้าหลายอำเภอ วิเคราะห์ข้อสอบกันแล้วหรือยัง (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ข้อ 4)    การจัดประชุมวิเคราะห์ข้อสอบว่าตรงตามจุดประสงค์หรือไม่อย่างเดียวยังไม่พอนะครับ เพราะ นอกจากจะเชื่อมั่นได้ว่าออกข้อสอบได้ตรงตามจุดประสงค์แล้ว ต้องบอกได้ว่าข้อสอบนั้น มีความยากง่ายมีอำนาจจำแนก มีความเชื่อมั่น หรือไม่อย่างไร   ดาวน์โหลดแผ่นงานวิเคราะห์ข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง  www.crnfe.ac.th/downloadNotRegist.php?subject=excel:%20itemAnalysis(KR-20)&location=dl.dropbox.com/u/29799492/itemAnalysis_KR20.xlsm  หรือเว็บ  http://dl.dropbox.com/u/29799492/download/itemAnalysis_KR20.xlsm

นะครับ

 

             ( ถ้าแผ่นงาน Excel นี้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ อาจต้องกดอนุญาตให้แก้ไขได้ เพราะโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตค่า default ของ Excel จะไม่อนุญาตให้แก้ไขใช้งานได้ต้องอนุญาตด้วยตนเอง   ถ้าเป็น Excel 2010 เข้าไปที่ แฟ้ม --> ข้อมูล แล้วคลิกที่ "เปิดใช้งานการแก้ไข" )

 

             ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 เกณฑ์ข้อ 4 คือ  “สถานศึกษามีการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา"

 

             โปรแกรมนี้สำหรับวิเคราะห์ข้อสอบตามสูตร KR20  โดย
              - ขั้นที่ 1 กรอกเฉลย
              - ขั้นที่ 2 กรอกการเลือกคำตอบแต่ละข้อของผู้เข้าสอบทุกคน ( ขั้นนี้ใช้เวลามาก )
              - ขั้นที่ 3 คลิกปุ่มวิเคราะห์ โปรแกรมจะวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ให้ทุกข้อเลย รวมทั้งค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ


 

        3. วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค.55 คุณ Freedom SmileMan ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  จบ ป.โท แล้วพนักงานราชการ กศน.สามารถนำวุฒิไปขอปรับเงินเดือนได้ไหม

 

             ผมตอบว่า  พนักงานราชการ นำวุฒิการศึกษาที่ได้สูงขึ้น มาขอปรับเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิไม่ได้ครับ ( แต่ก็ควรเรียนปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาไว้เผื่ออนาคตสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จะได้ใช้ในการสอบต่อเป็น ผอ. )


 

         4. คืนวันเดียวกัน ( 17 ธ.ค. ) “บรรณารักษ์จ้างเหมา” ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  ได้อ่าน พรบ.พนักงานราชการ บอกว่าถ้ามีตำแหน่งว่างสามารถปรับลูกจ้างเป็นพนักงานราชการได้ ยกเว้นจ้างเหมา  ก็เลยอยากถามท่านว่า  1. ได้ยินมาว่าครูสอนคนพิการจะปรับให้เป็นพนักงานราชการจริงหรือปล่าว ได้ยินมาว่าจะปรับเร็วๆ นี้ด้วย  2. บรรณารักษ์เค้าจะปรับเป็นพนักงานราชการไหม

 

             ผมตอบว่า   ผมยังไม่ได้ยินว่าจะปรับครูสอนคนพิการหรือบรรณารักษ์เป็นพนักงานราชการ ( อาจเป็นแผนฯที่กระทรวงต่าง ๆ เตรียมเสนอตามกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าไม่ทราบ )   แต่ถ้าเป็นจังหวัดชายแดนใต้ ตอนนี้ กศน.กำลังจะขออนุมัติ ครม.ปรับครูลูกจ้าง กศน.เช่นครู ศรช. เป็นข้าราชการครู 10 % ( ปรับด้วยการสอบ โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู )   การจะเป็นพนักงานราชการยิ่งต้องสอบ


 

         5. คืนวันเดียวกัน ( 17 ธ.ค.55 ) น.ส.ชนัญธิดา พรมมา ครู รร.เชียงแสนวิทยาคม  ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  บรรจุเมื่อ 16 พ.ค. 2550 ต่อมาลาศึกษาต่อ 2 ปีกลับมาทำงาน ถ้านับวันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการถึงปัจจุบันได้ 1 ปีครึ่ง  ไม่ทราบว่าสามารถขอ คศ.2 ได้หรือยัง หรือต้องให้มีผลงานครบ 2 ปีก่อน (ช่วงลาศึกษาต่อไม่มีผลงาน)

 

             ผมตอบว่า  ใช่แล้วครับต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ


 

         6. เช้าวันที่ 18 ธ.ค.55 ผมตอบคุณสาย ที่ถามในเว็บบล็อกท่าน ผอ.ดิศกุล ว่า  กศน.จบ ม.6 ใน 8 เดือน ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง และสมัครเมื่อไรที่ไหน

 

             ตอบว่า
             คุณสมบัติคือ
             1)  สัญชาติไทย
             2)  อายุไม่ต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน
             3)  มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
             4)  ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
             5)  มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
             6)  ต้องประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน

             ที่จริงสมัครได้แล้ว เพราะเขาจะให้ผู้สมัครไปร่วมพิธีเปิดโครงการวันที่ 20 ธ.ค.ด้วย แต่ไปสมัครหลังวันที่ 20 ธ.ค.ก็ได้
             สมัครได้ที่ กศน.ที่เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา 470 อำเภอ/เขต ทั่วประเทศ ( ดูได้ที่ 
https://dl.dropbox.com/u/109014048/leveleduc470.pdf

 )


         7. คืนวันที่ 18 ธ.ค.55 ผมปรับโปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ในการประเมินฯภายนอกรอบสาม ของท่าน ศน.สมจิตร กศน.จ.สงขลา ซึ่งเป็นแผ่นงาน Excel   โดยตัดขั้นการให้โปรแกรมนับจำนวนผู้มีคะแนนสูงกว่าค่าขีดจำกัดล่างออกไป เพราะต้องใช้ความรู้ทางโปรแกรม Excel ค่อนข้างมาก หลายคนทำแล้วมีปัญหา
             ใครสนใจโปรแกรมที่ปรับแล้วนี้ ดาวน์โหลได้ที่ 
https://dl.dropbox.com/u/109014048/Indicator5.1.xls

  ( ปกติกรรมการประเมินฯจะคำนวณเอง  โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการทราบผลล่วงหน้า ใช้คำนวณ )
             โปรแกรมนี้ใช้ไม่ยาก ( ในตารางได้ใส่ค่าขีดจำกัดล่างของคะแนน N-NET ไว้ให้แล้ว ซึ่งค่าจะแตกต่างจากขีดจำกัดล่างของคะแนนปลายภาค )  แค่เปลี่ยนตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิสอบ กับจำนวนผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าขีดจำกัดล่าง ของแต่ละวิชา/ระดับ/ภาคเรียน เข้าไปเท่านั้น ผลก็จะออกมาเลย
             แต่การนับจำนวนผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าขีดจำกัดล่าง ของคะแนน N-NET ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 นี้ ต้องรวมคะแนนหลายวิชาของแต่ละคนให้เป็นคะแนนแต่ละสาระก่อน
             - สาระความรู้พื้นฐาน ต้องรวม 4 วิชา แล้วหารด้วย 4 เสร็จแล้วจึงนำไปเทียบกับค่าขีดจำกัดล่าง
             - สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต และสาระการพัฒนาสังคม ต้องรวม 3 วิชา แล้วหารด้วย 3
             - สาระทักษะการเรียนรู้ มีวิชาเดียว ไม่ต้องรวม ไม่ต้องหาร


 

         8. คืนวันเดียวกัน ( 18 ธ.ค.55 ) คุณ “ครูผู้ช่วย” ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  การจัดโครงการ หลักสูตร OTOP Mini MBA มีแนวทางการจัดอย่างไรบ้าง

             ผมตอบว่า  ลองดูแนวทางของ สนง.กศน.จ.พัทลุง ที่  https://dl.dropbox.com/u/109014048/OtopMiniMBA.pdf

 


         9. วันที่ 20 ธ.ค.55 ผมไปเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผู้เข้าชม : 4467 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3690 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2261 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2167 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2548 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2202 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2148 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2131 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2435 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2712 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2512 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10019 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4613 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5092 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13827 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8288 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11140 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7735 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6882 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9517 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11425 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2560 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2256 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2356 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2231 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2177 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2195 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2125 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2174 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2040 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2047 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557