[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5  เรื่องดังนี้ 

 


       1. วันที่ 29 ก.ค.56 คุณ Ubolwan Phuaknokถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า มหาวิทยาลัยเวสเทรินส์ บอกว่าเรียน ป.โทบริหารการศึกษา 9 เดือนจบ พร้อมกับได้วุฒิครูด้วย   จะโดนหลอกหรือเปล่า 

 

            ผมตอบว่า   เรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น  ดูแลโดย 2 หน่วยงาน  คือ
            1) เรียน ป.โท 9 เดือนจบ
            2) เรียน ป.โท จบ ได้วุฒิครูด้วย
            ประเด็นที่ 1  เรียน ป.โท 9 เดือนจบ  เป็นเรื่องของ "สกอ." ว่าได้เห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วหรือไม่  วันนี้ ( 29 ก.ค.56 ) ผมถาม สกอ. แล้วได้รับคำตอบว่าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ของ ม.เวสเทิร์น เป็นหลักสูตรปรับปรุง อยู่ในระหว่างขั้นตอนเสนอให้ สกอ.รับทราบหลักสูตร ( ยังไม่ได้รับทราบ )
             สกอ.แนะนำว่า ควรเรียนในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพราะที่ไปจัดนอกที่ตั้งมักจะไม่ได้รับการรับรอง

 

             ประเด็นที่ 2  เรียน ป.โท จบ ได้วุฒิครูด้วย  เป็นเรื่องของ "คุรุสภา" ว่ารับรองหรือไม่  ประเด็นนี้ผมทราบนานแล้วว่าคุรุสภามีแนวคิดจะ ให้มีหลักสูตร ป.โทบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพครูด้วย  เมื่อเรียนจบ ป.โท ก็ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ด้วย  แต่ตอนนี้แนวคิดนี้ยังไม่ได้อนุมัติออกมา และถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะอนุมัติ ออกมา ก็ไม่ใช่หลักสูตร 9 เดือนจบ
            ฉะนั้นผู้เรียนจบแต่ละราย ต้องนำใบทรานสคริปพร้อมคำอธิบายรายวิชาไปยื่นให้ คุรุสภาเทียบโอนว่าได้มาตรฐานวิชาชีพครูกี่มาตรฐาน ซึ่งไม่ครบแน่ ต้องสอบเพิ่มในบางมาตรฐาน อาจเทียบโอนได้ประมาณ 4-6 มาตรฐานจาก 9 มาตรฐาน
            วันนี้ ( 29 ก.ค.56 )  ผมถามคุรุสภา ก็ยังยืนยันคำตอบนี้

 

        2. วันที่ 31 ก.ค.56 ผมโพสต์เผยแพร่ข้อมูลในเฟซบุ๊ค ว่า  ลาเกิน ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  ดังนี้

 

            สำนักเลขาธิการคณรัฐมนตรี ตอบข้อารือว่า  เหรียญจักรพรรดิมาลาสำหรับพระราชทานผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี   หมายถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
            ดังนั้น กรณีไม่ได้รับการลื่อนเงินเดือนเนื่องจาก
            - ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์
            - ลาป่วย ลากิจ และมาสายเกิน
            ไม่อาจถือได้ว่ารับราชการมาด้วยความเรียบร้อย  จึงไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

 

 


         3. วันเดียวกัน ( 31 ก.ค.) คุณ “Lovely Oah” ครูอาสาฯ กศน.สมุทรสงคราม ถามผมผ่านเพซบุ๊ค ว่า การสอบครูผู้ช่วย จะสอบเป็นช่วงๆ หรือ ติดกัน 3 วันแล้วประกาศเหมือนเขตพื้นที่

 

 

             ผมตอบว่า   ของ กศน. ทั้งประเทศถือเป็นเขตเดียว  ถ้ามีผู้สมัคร 5-6 พันคน  แล้วต้องสอบ 3 ภาคทุกคน เช่นสอบสัมาษณ์ทั้ง 5-6 พันคน จะไม่ไหว   ครั้งที่แล้วสอบเป็นช่วง ๆ สอบเฉพาะภาค ก ก่อน แล้วรอตรวจข้อสอบรู้ผลภาค ก แล้ว  จึงให้เฉพาะผู้ได้คะแนนภาค ก ถึง 60 % เข้าสอบภาค ข   และ ผู้ได้คะแนนภาค ข ไม่ถึง 60 % ก็ไม่ต้องเข้าสอบภาค ค ( สัมภาษณ์ ) 

 

        4. วันที่ 1 ส.ค.56 อ.วันดี ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.เสนา ถามผมระหว่างการประชุมด้วยกัน ว่า  พนักงานราชการไปราชการโดยไม่มีข้าราชการไปด้วย จะขอใช้รถส่วนตัวได้หรือไม่

           ผมตอบว่า  ได้  อยู่ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติจะพิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและความเหมาะสม  แต่  ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้รถส่วนตัวไม่ใช่ ผอ.กศน.อำเภอ/เขต   โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการ จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 ข้อ 11 ( 4 )  กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัด  ให้เป็นอำนาจของอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ  ( ของ กศน. หมายถึงปลัดกระทรวง )  ซึ่งจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้
           ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/51  มอบอำนาจให้ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ในข้อ 8 ว่า  “การอนุมัติให้เดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของตนเอง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด และบุคคลภายนอก  การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ... ...
           แต่ ในคำสั่งที่มอบอำนาจให้ ผอ.กศน.อ./ข. ที่ 489/51  ข้อ 9  ระบุดังนี้
           - วรรคหนึ่ง  การอนุมัติไปราชการ ... ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง บุคคลภายนอก ... ...
           - วรรคสอง  การอนุมัติไปราชการสำหรับตนเอง ของ ผอ.กศน.อ. ภายในเขตจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดนั้น ... ...
           - วรรคสาม  การอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการภายในเขตพื้นที่ตามวรรคสอง
          สรุป ว่า ผอ.กศน.อ./ข. มีอำนาจอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้เฉพาะการไปราชการภายในเขตพื้นที่ของตน เอง  ส่วนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่น ๆ ถ้าจะขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวต้องขออนุมัติ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม.

ผู้เข้าชม : 5777 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3657 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2250 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2160 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2513 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2197 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2142 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2125 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2432 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2708 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2509 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9943 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4562 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5028 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13816 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8279 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11124 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7725 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6874 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9508 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11398 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2548 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2251 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2350 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2229 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2171 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2192 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2121 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2172 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2044 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557