[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  7  เรื่อง ดังนี้

         1. วันที่ 12 มี.ค.57 คุณยุทธนา ถาวร ครู กศน.ตำบล ที่ กศน.อ.บ้านม่วง ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  การเทียบระดับฯ ให้ผลการเรียนเป็น ผ่าน หรือไม่ผ่าน  แล้วกรณีไปศึกษาต่อหรือสมัครสอบแข่งขันสถานศึกษาหรือที่ต่างๆ ที่เขากำหนดผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือตั้งแต่...ขึ้นไป แล้วจะมีผลเสียต่อนักศึกษาเทียบระดับฯที่จบจากเราไปไหม
             ผมตอบว่า   ที่ไหนเขากำหนดผลการเรียนเฉลี่ย ก็เรียนต่อที่นั่นไม่ได้   อ่านข้อมูลในข้อ 8 (1) ที่ http://www.gotoknow.org/posts/531744   ( ควรบอกข้อมูลนี้ให้ผู้มาสมัครเทียบระดับฯรู้ตั้งแต่วันที่เขาสมัคร )

         2. วันเดียวกัน ( 12 มี.ค.) คุณสนธยา กศน.อ.ท่าตะเกียบ ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ เอกสารเบิกเงินที่เป็นใบขวาง ข้างบนหัวกระดาษใช้คำว่า "หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ" ถูกรึเปล่า รึว่าใช้เป็นอย่างอื่น  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ตามระเบียบ ถ้าเกิน 6 ชั่วโมง เบิก 600 ถ้าครึ่งวัน 3 ชั่วโมง เบิก 300 ถูกต้องไหม  ผู้บริหารให้หาข้อมูล ใครมีระเบียบกรุณาโพสต์ลงด้วย
             ผมร่วมตอบว่า
             1)  ใช้คำว่า "ค่าตอบแทนกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ" ไม่ใช่ "ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ"
             2)  ดูระเบียบเบิกค่าดำเนินการสอบในข้อ 1 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/481090

         3. วันที่ 13 มี.ค.57 ผอ.ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง ถามผมทางอีเมล์ ว่า  การสอนของข้าราชการครู ที่เลขา กศน.เคยสั่งว่า ให้สอนเสริมสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง อยากทราบว่ามีหน้งสือสั่งการหรือไม่
             ผมตอบว่า   อยู่ในข้อ 2.6 ของแนวนโยบายฯแนบหนังสือสั่งการ ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/PDF/Practice10Dec57.pdf  ( และอาจจะอยู่ในหนังสือฉบับอื่นด้วย )

         4. คืนวันเดียวกัน ( 13 มี.ค.) คุณ “Phantharabkhwa Joyyee” ถามผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า  ค่าตอบแทนครูที่ปรึกษา ม.6 8 เดือน จะจ่ายให้เฉพาะคนที่มาเข้าสอบใช่หรือเปล่า แล้วอย่างนี้รับผิดชอบนักศึกษา 25 คน สอบรอบ 2 มาสอบ 13 คน ก็ได้ค่าตอบแทนแค่ 13 คนเหรอ
             ผมตอบว่า   จ่ายให้ตามจำนวนผู้สมัครเรียนทุกคน ไม่ว่าจะจบหรือไม่จบ  ถ้าอำเภอใดจ่ายตามจำนวนผู้มาสอบก็แสดงว่าอำเภอนั้นดัดแปลงเองเฉพาะอำเภอนั้น
             ปกติ ผู้สมัครต้องจ่ายเงิน 1,500 หรือ 750 บาท  เงินที่เก็บจากผู้สมัครทุกบาทต้องจ่ายให้ครูที่ปรึกษา  แต่ถ้าอำเภอใดดัดแปลงให้เทียบระดับฟรี เพื่อให้ได้ยอดผู้สมัคร และได้ค่ารายหัวจากส่วนกลาง ก็จะไม่มีเงินมาจ่ายครูที่ปรึกษา เพราะเงินที่จ่ายครูที่ปรึกษาคือเงินที่เก็บจากผู้สมัคร

         5. เย็นวันที่ 25 มี.ค.57 ผมเห็นประกาศที่ให้การทำ กพช. 200 ชม. ใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป แต่ผมยังไม่นำมาเผยแพร่ต่อ เพราะ งง กับคำว่า ขึ้นทะเบียนเรียน

             วันที่ 26 มี.ค. ผมถามกลุ่มพัฒนา กศน. ว่า เคยเห็นแต่ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ( ขึ้นทะเบียนครั้งเดียว ได้รหัสประจำตัวนักศึกษา ) กับคำว่า ลงทะเบียนเรียน ( ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน )  แต่คำนี้ผสมกันเป็น ขึ้นทะเบียนเรียนแปลว่าอะไร
             กลุ่มพัฒนา กศน. ตอบว่า อย่าสนใจกับคำเล็ก ๆ น้อย ๆ   ในที่นี้หมายความว่าใช้เฉพาะกับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาค 2/56 เป็นต้นไป ไม่รวมนักศึกษาเก่าที่ยังไม่จบ เพราะท่านปลัดกระทรวงฯเกรงว่าจะมีผู้ฟ้องร้อง
             เมื่อทราบแล้ว ผมจึงนำมาเผยแพร่ต่อในเฟซบุ๊ค  ปรากฏว่า เย็นวันที่ 26 มี.ค. มีคนหนึ่ง ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า เรื่อง กพช. จะมีหนังสือสั่งการมาจากสำนักงาน กศน อีกหรือเปล่า เพราะ คำว่าขึ้นทะเบียน นศ 2/2556 ผอ.บางท่านตีความหมดทั้งเก่าและใหม่ น่าจะระบุเลยว่าใช้กับรหัสใดบ้างที่ เป็น 100 ชม.
             ผมตอบว่า   จะมีหนังสือนำส่งประกาศไปอีก แต่ผมไม่แน่ใจว่าหนังสือนำส่งจะชัดแค่ไหน ถ้าไม่ชัดอีก ก็ขอให้ ผอ.โทร.ไปถามกลุ่มพัฒนา กศน.
             ( วันที่ 27 มี.ค. อ.เยาวลักษณ์ กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่า หนังสือนำส่งจะใช้คำว่า "ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา" แทนคำว่า "ขึ้นทะเบียนเรียน" )

             เรื่องคำที่ทำให้สับสนนี้ มีอีกหลายคำ เช่น
             - โครงการเพชรน้ำหนึ่ง กำหนดให้ผู้ที่ไปต่างประเทศ ต้องเป็นข้าราชการครูหรือ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดก็ได้ คำว่า "บุคลากรทางการศึกษา" ในที่นี้หมายถึง ข้าราชการ ก.ค.ศ.คือ ศึกษานิเทศน์ หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ( 2 ) เช่น บรรณารักษ์ที่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการใน สนง.กศน.จังหวัด ตำแหน่งต่าง ๆ
                คำว่า "บุคลากรทางการศึกษา" นี้ มักจะทำให้ชาว กศน.สับสน หลายคนรวมทั้งผู้บริหาร คิดว่าหมายถึง บุคลากรทั้งหมด
             - อีกคำหนึ่งที่มักจะสื่อสารกันแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน คือคำว่า บรรณารักษ์ บางคนคิดไปถึงบรรณารักษ์ที่เป็นข้าราชการ แต่บางคนหมายถึงบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ         6. เย็นวันที่ 26 มี.ค.57 ผมเผยแพร่เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ลงในเฟซบุ๊ค ว่า  ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/1330 ลงวันที่ 3 มี.ค.57 ( ลงในเว็บไซต์สำนักงาน กศน. ) แจ้งว่า  คศ.3 ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ได้เฉพาะ ผอ.ที่จะเกษียณเท่านั้น  ฉะนั้น ถ้าไม่ใช่ คศ.4 และไม่ใช่ ผอ.ที่จะเกษียณ ก็ไม่ต้องขอเครื่องราชฯชั้นสายสะพายไปอีกแล้ว

         7. เย็นวันที่ 1 เม.ย.57 ผมนำคำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ และ ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ครูผู้ช่วย กศน. ที่แนะนำโดยท่าน อ.จักราวุธ ผู้แทน ขรก.ครูใน อ.ก.ค.ศ. สป.  มาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค  ดังนี้
             ก. ข้อควรปฏิบัติ
                 1)  ตัดแต่งทรงผม ให้ดูดีที่สุด เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

                 2)  หาชุด-เสื้อผ้า-การแต่งกายที่เรียบร้อย สุภาพ ผู้ชายควรสวมเสื้อสีขาว หรือสีอ่อน ๆ ช่วงนี้หลบสีแดงหรือสีเหลืองไปก่อนก็จะดี จะมีเนคไทหรือไม่ก็ดูความเหมาะสมคือใส่แล้วดูดีในสายตาคนอื่นหรือกรรมการ ก็ใส่เถอะ บางคนบุคลิกภาพดีผ่านการเป็นพิธีกรมามากจะใส่สูทก็ไม่ว่ากัน(ชุดสากลนิยม) (...เคยเห็นบางคนไปสอบสัมภาษณ์สวมสูทแต่สวมรองเท้าผ้าใบสีดำ..ไม่มีเนคไทน์)
                      สุภาพสตรี ควรละเอียด พิถีพิถันมากกว่า(อยู่แล้ว) แต่อย่าให้ออกแนวหวือหวามาก
                 3)  ควรหาเวลาอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในกระแสบ้าง ประมาณว่าพูดคุยกับกรรมการให้รู้เรื่อง (กรรมการบางท่านชอบถามความคิดเห็นเราในกระแสต่างๆที่เป็นปัจจุบัน ละครที่ชาวบ้านชอบดู กีฬา ข่าวเศรษฐกิจ สังคมการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาห้ามพลาดที่เป็นประเด็นเด่นประเด็นดังผู้คนสนใจหรือขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น)---เขาดูไหวพริบ
                 4)  มีเอกสารแนะนำตัว 2-3 ชุดหรือจัดทำเป็นแฟ้มประกอบการแนะนำตัวสักชุด ทำเอกสารให้สวยงาม น่าอ่าน และให้แนะนำตนเอง  (ชื่อเสียงเรียงนามเป็นใคร มาจากไหน  ผู้ที่ทำงานกับ กศน.มานานเน้นประสบการณ์ ความสำเร็จ มีคุณงานความดีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเด่นๆจริง ๆ อะไร ฯลฯ  ควรสั้นกระชับได้ใจความ ไม่ควรเกินหนึ่งนาทีครึ่ง)
                       ทำไมอยากเป็นครูผู้ช่วย เป็นพนักงาราชการไม่ดีตรงไหน มุ่งหวังอนาคตสูงสุดอยากเป็นอะไร  (มาสอบครูก็ควรพูดอยู่ในกรอบทางเดินของวิชาชีพครู เช่นเริ่มต้นด้วยครูมีโอกาสพัฒนาเป็นผู้บริหาร เป็นครูตลอดทั้งชีวิตเพราะอะไร กรรมการที่นั่งอยู่นี้รู้จักใครไหม รู้จักใครบ้างในสำนักงาน กศน. รมต.ศธ. ชื่ออะไร รมต.ศธ. มอบหมายให้ใครคุมสำนักงาน กศน. นโยบายปัจจุบันของ กศน.ที่เด่น ๆ คืออะไร ท่านเกี่ยวข้องนโยบายเด่นๆ นั้นอย่างไร ทำอะไร ได้ผลเป็นประการใด
                       คิดว่าเมื่อได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยอยากไปบรรจุที่ไหนเพราะอะไร สอบได้อยากพัฒนาหรือทำอะไรก่อนหลังเพราะผลอะไร
                       มีความเห็นอย่างไรกับการจัดซื้อหนังสือเรียนในแต่ละภาคเรียน เคยเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใน กศน.อำเภอหรือไม่ เคยเป็นกรรมการอะไร เป็นแล้วทำหน้าที่อย่างไรบ้าง ครู กศน.ในอุดมคติเป็นอย่างไร
                       ความรอบรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่ปัจจุบัน กศน.จัดให้บริการประชาชน
                       มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ ... ...  เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ้านหนังสืออัจฉริยะ ศูนย์อาเซียนศึกษา จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน (เรียกชื่อเต็มๆว่าอย่างไร)  ปีนี้ทราบไหมว่าสำนักงาน กศน.ของเราได้รับรางวัลด้านใดจากยูเนสโกเนื่องในวันรู้หนังสือสากลหรือ ๘ กันยายน ของปี ๒๕๕๖
                       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันชื่ออะไร รองเลขาธิการ กศน. มีกี่คน ใครบ้าง แต่ละคนดูแลด้านใดบ้าง  จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง รอง 1 รอง 2 รอง 3
                       หน่วยงาน ....... ...... รู้จักไหม สังกัด กศน.หรือเปล่า ฯลฯ
                       วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น กศน. นโยบาย รมต. .......เป็นต้น
                 5)  ตอบคำถามให้อยู่ในประเด็น...ชัดเจน เด็ดขาด (แต่....นุ่มนวลชวนฟัง) ถ้าตอบแบบอึกอัก เอ่อ...อ่า....เสียคะแนนแน่นอน
                 6)  ผู้ที่สูบบุหรี่ ตอนเข้าสัมภาษณ์..หาโอกาสดับกลิ่นบุหรี่ก่อน
                 7สีหน้าท่าทางไม่ควรเคร่งเครียดมาก ตอบคำถามตามธรรมชาติของตนเอง
                 8)  บุคลิกลักษณะท่าทาง เป็นสิ่งสำคัญที่จะ ต้องตาต้องใจกรรมการ
             ข. ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ
                 1)  ไม่ควรสวมเสื้อยืดทับด้วยเสื้อสูท สุภาพสตรีหลีกเลี่ยงสวมกางเกงไม่ว่ากรณีใดๆ

                 2)  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดๆ ควรแสดงความคิดเห็น "กลางๆ" หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นโดยเฉพาะในทางลบขอขอบคุณบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี

ผู้เข้าชม : 3591 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3625 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2236 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2155 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2471 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2193 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2137 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2121 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2427 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2692 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2504 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9859 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4497 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4930 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13798 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8266 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11109 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7708 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6867 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9485 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11348 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2537 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2242 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2343 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2222 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2165 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2182 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2115 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2167 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2036 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2043 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557