[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  7  เรื่อง ดังนี้

         1. วันที่ 25 มี.ค.57 มีผู้ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  หนังสือเรื่องแนวนโยบายจุดเน้นการปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน้าสุดท้าย อื่นๆ ให้แต่งตั้งหัวหน้า กศน.ตำบล ให้ครบทุกตำบล โดยคัดเลือกจากครูอาสาสมัครเป็นอันดับแรก
             หนูเป็นครูอาสาฯ  ประเด็นคือ ครู กศน.ตำบล มีครบทุกตำบลแล้ว และมีหัวหน้า กศน.ตำบลแล้ว ก่อนหน้าหนังสือนี้จะมา
             เกิดกรณีตัวอย่างจากอำเภออื่น ๆ พอจัดครูอาสาลงไป..ครู กศน.ตำบลที่เคยเป็นหัวหน้า ก็ไม่พอใจ เป็นปัญหาทำให้องค์กรแตกแยก   ครูกศน.ตำบลที่เค้าเคยเป็นหัวหน้า เค้าก็ภูมิใจของเค้า อยู่ๆ เอาครูอาสาฯมา แล้วเขาล่ะผิดอะไร
             ที่อำเภอหนูยังไม่เกิดป้ญหานี้  ผอ.ยังนิ่งอยู่ ไม่ได้ทำอะไรตามหนังสือนี้  ทีนี้ก็ลำบากพวกหนูอีกแหละ จะไปรับสมัครนักศึกษาจากตำบลไหน เขามีเจ้าของพื้นที่กันหมดแล้ว
             ผมตอบว่า   เรื่องนี้ อ.เยาวลักษณ์ กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่า  นโยบายในหนังสือนั้น ไม่ถึงกับให้เปลี่ยนหัวหน้า กศน.ตำบลเป็นครูอาสาฯ  แต่หมายถึงว่า  ถ้ามีตำบลใดยังไม่มีหัวหน้า กศน.ตำบล  หรือเมื่อตำบลใดหัวหน้า กศน.ตำบลว่างลง  และอำเภอนั้นมีครูอาสาฯที่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล  ก็ต้องให้ครูอาสาฯเท่านั้น เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล
             ส่วนถ้ามีหัวหน้า กศน.ตำบลอยู่แล้ว ถึงแม้หัวหน้าคนนั้นจะไม่ใช่ครูอาสาฯ ก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน คอยให้ว่างลงก่อนค่อยให้ครูอาสาฯเป็นหัวหน้า กศน.ตำบลก็ได้  ( จะเปลี่ยนเลยหรือไม่ก็ได้ อยู่ที่ผู้บริหาร แต่นโยบายไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนทันที )

         2. วันเดียวกัน ( 25 มี.ค.) คุณ “ตะวัน ยอแสง” ถามผมในเฟซบุ๊ค ผอ.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ว่า  มีนักศึกษา ม.ปลาย จบเทอมนี้ 2/56 มาขอผลการสอบ N-NET ไปประกอบการสมัครเข้าเรียน ม.บูรพา  เขาบอกว่าที่มี 7 วิชานะครู...ผมอึ่ง...เอ...N-NET ของเราหรือว่า Gat/Pat หนอ..
             ผมตอบว่า 7 วิชาสามัญ ( ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ) ไม่ใช่ N-NET ไม่ใช่ O-NET และก็ไม่ใช่ GAT PAT ด้วย ( ยากกว่า O-NET แต่ง่ายกว่า GAT PAT )
             ใช้ประกอบการสมัคร รับตรง ในบางคณะ บางมหาวิทยาลัย ผู้จัดสอบคือ สทศ. โดยนักศึกษาต้องสมัครสอบกับ สทศ. ด้วยตนเอง ไม่ผ่านสถานศึกษา กศน.

         3. วันที่ 26 มี.ค.57 คุณมงคล ครู กศน.ตำบล ที่ กศน.อ.ผักไห่ ถามผมว่า  ครู กศน.ต้องยื่นเสียภาษีไหม
             ผมตอบว่า  ทุกคน ที่ เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ รวมตลอดปี 2556 เกิน 50,000 บาท ( สำหรับผู้ที่เป็นโสด )  หรือเกิน 100,000 บาท ( สำหรับผู้ที่มีคู่สมรส )  ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ภายในวันที่ 31 มี.ค.57
             ส่วนยื่นแล้ว บางคนอาจต้องเสียภาษี บางคนอาจไม่ต้องเสียภาษี ( แต่ก็ต้องยื่น ถ้าเงินรายได้ถึงเกณฑ์ ) แล้วแต่องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น จำนวนบุตร ลักษณะของบุตร เงินบริจาค เงินประกันชีวิต ฯลฯ

         4. วันเดียวกัน ( 26 มี.ค.) มีผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย 2 คน ถามผมในเฟซบุ๊ค เกี่ยวกับคำขวัญอาเซียน
             ผมตอบว่า   คำขวัญของประเทศอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One Community
             ( เอกสารต่าง ๆ มีทั้งที่แปล Identity ว่า เอกลักษณ์ และมีทั้งที่แปลว่าอัตลักษณ์
               - ในศัพท์บัญญัติการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 175 ระบุว่า เอกลักษณ์ มาจาก identity ส่วน อัตลักษณ์ (หน้า40) มาจาก character
               - แต่ราชบัณฑิตยสถาน ระบุว่า อัตลักษณ์ มาจาก identity ส่วนเอกลักษณ์ มาจาก uniqueness
               คงต้องยึดตามราชบัณฑิตยสถาน )
             นั่นคือ  หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม

         5. วันที่ 27 มี.ค.57 คุณ “Sangduen Luensenak” ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า เรื่องการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการไหม
             ผมตอบว่า   มี  อยู่ในข้อ 2.1.3 ที่  http://www.pattanadownload.com/download/g.3/g3.30.PDF

         6. วันเสาร์ที่ 29 มี.ค.57 คุณ “พระจันทร์ ยิ้มสวย” ถามต่อท้ายที่ผมโพสต์ในเฟซบุ๊ค ว่า  ถ้าลาคลอดไม่ได้ เรียกร้องความยุติธรรมได้ที่ไหน เขาบอกไม่มีสิทธิ์ลา มันผิดกฎหมาย บอกเขาไปว่าคลอดบุตรไม่เหมือนลา อื่นๆนะ ต้องนอน รพ.ต้องดูลูก เขาก้อบอกไม่รับรู้ นางไม่มีสามีค่ะ เข้าใจคนอื่นยาก คนใจดำ คนที่พูดคือการเงิน ใจคอจะให้เลี้ยงลูกในท้องจนโตเลยมั้ง ไม่แปลกใจที่ยังครองตัวเป็นโสด
             ผมตอบว่า   คุณเป็นครู ศรช. ใช่ไหม
             ถ้าหารือกันถึงที่สุด ครู ศรช.จะไม่มีสิทธิ์ลาคลอดโดยได้รับค่าตอบแทน  เมื่อไม่มีสิทธิ์ก็เรียกร้องความยุติธรรมไม่ได้  แต่สามารถลาโดยไม่รับค่าตอบแทนได้ อาจลาเพียงเดือนเดียวแล้วเดือนนั้นไม่รับค่าตอบแทน ( แต่ก็ได้เงินจากประกันสังคมจำนวน 45 วันนะ )
             ถ้าทำเป็นการภายใน โดยผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเห็นใจ ก็อาจให้หยุดโดยหาคนมาทำงานแทน หรือไม่ต้องมีคนมาทำงานแทน และไม่ต้องทำเรื่องลา ได้รับค่าตอบแทนเหมือนเดิม  ( ถ้าไม่มีใครร้องเรียนก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณเป็นคนที่พูดตำหนิคนอย่างนี้ อาจมีคนร้องเรียนนะ )
             คุณ พระจันทร์ ยิ้มสวยเขียนต่อ ว่า ผอ.อนุญาต ค่ะ ให้เงินเดือน 1 เดือน โดยไม่ต้องยื่นใบลา บอกลากันภายใน แต่ ขรก.การเงินไม่ให้ เขาไม่เซ็น เพราะมันผ่านเขาด้วย ไม่ให้ลาเลย หนูก้อเลยไม่รู้จะทำยังงัย เพราะครบกำหนดแล้ว
             ผมตอบว่า  การเงินไม่เซ็นอะไร ไม่เซ็นเรื่องเบิกเงินเดือนหรือ

             สิ่งที่คุณเขียนมาข้างต้นนั้น ตำหนิเขามากเกินไป อาจเป็นเพราะเหตุนี้
             ลองขอให้ ผอ.ช่วยพูดกับการเงินให้เห็นใจ จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง
             คุณ พระจันทร์ ยิ้มสวยเขียนต่อ ว่า เขาเป็นแบบนี้จริงๆ เพื่อนร่วมงานรู้กันดี ส่วนการพูดคุยกับ ผอ.นั้นไม่มีปัญหาใดๆ บอกจะเคลียร์กับคนนี้ให้ แต่ผลเป็นแบบนี้
             ผมตอบว่า  ถ้าผลที่สุดคือ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ก็ต้องยอมรับครับ  การที่หยุดแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนจากหน่วยงาน แต่ได้ค่าตอบแทนจากประกันสังคม นั้น ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียว  จะตำหนิคนที่ทำตามระเบียบไม่ได้ สังคมจะผิดปกติ

         7. วันที่ 31 มี.ค.57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า
             1)  ผู้ที่จบ WB. 2 ท่อน มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ALTC ของ กศน. หรือไม่
             2)  ผู้ที่จบ WB. ต้องทำผลงานเป็นวิทยากรให้การอบรม BTC ก่อน 3 ครั้ง ถึงจะเข้าอบรม ALTC ได้ ใช่ไหม
             3)  ผู้ที่จบ WB มีสิทธิ์หรือคุณวุฒิ ที่จะไปเป็นวิทยากรให้ BTC ไหม
             ผมตอบว่า
             1)  ผู้ที่ผ่านขั้นวูดแบดจ์ 2 ท่อน ( WB ) มีสิทธิ์เป็นวิทยากรให้ BTC
             2)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ( A.L.T.C.) คือ
                  - ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
                  - เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมขั้น B.T.C. หรือ A.T.C. หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้งขอขอบคุณบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี
ผู้เข้าชม : 3147 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2025 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1828 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1848 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1862 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1892 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1836 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1855 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2160 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2353 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2307 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2146 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2060 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13263 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7818 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10494 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7235 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6515 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9053 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10425 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2153 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2022 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2020 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1971 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1948 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1908 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1913 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1906 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1891 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557