[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  7  เรื่อง ดังนี้

         1. เย็นวันที่ 3 เม.ย.57 คุณเอมอร กศน.อ.เมืองชลบุรี ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  กรณีผู้เข้าประเมินเทียบระดับสูงสุด รุ่นที่ 1/2556 (ผู้เข้าประเมินเก่าที่สอบไม่ผ่าน) ลงทะเบียนไม่ทันในรุ่นที่ 2/2556 จะสามารถลงทะเบียนในรุ่นที่ 3 ได้หรือไม่
             ผมตอบว่า   ได้  จะเว้นแล้วไปลงทะเบียนรุ่นไหนก็ได้ ( แต่สะสมได้แค่ 5 ปี )

         2. วันที่ 4 เม.ย.57 คุณพิชญานิน ขรก.ครู กศน.อ.ระโนด ถามผมทางโทรศัพท์ ว่า นักศึกษา กศ.ขั้นพื้นฐาน ขอให้ใช้ชื่อใหม่ในใบ รบ. จะทำได้หรือไม่
             ผมตอบว่า   เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนชื่อ ก็ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ มายื่นขอเปลี่ยนชื่อ  นายทะเบียนฯก็ต้องตรวจสอบหลักฐานการเปลื่อนชื่อ ดูว่าเปลี่ยนวันที่เท่าไร  ถ้าเปลี่ยนชื่อหลังวันอนุมัติจบหลักสูตร เราจะเปลี่ยนชื่อให้ไม่ได้  แต่ถ้าเปลี่ยนชื่อก่อนวันจบ เราก็เปลี่ยนชื่อให้เขา

         3. คืนวันเดียวกัน ( 4 เม.ย.) มีผู้ถามต่อท้ายที่ผมโพสต์เรื่องเงิน 15,000 ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ครู ศรช.ที่ยกระดับมาจากครูประจำกลุ่ม มีสิทธิ์จะได้เงิน 15,000 ไหม   ผอ.ไม่ยอมให้มีเด็กครบ 60 คน กันไว้ บอกไม่มีเงิน ทั้งๆที่มีเด็กจะเรียนเกิน 60 คน แต่ให้จัดตั้งไม่ให้เกิน 50 คนเท่านั้น แล้วอย่างนี้หนูจะมีโอกาสได้รับเงินเดือน 1,5000 ไหม ทำงานเท่ากันกับครู กศน.ตำบล แต่ได้รับเงินเดือนยังไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำเลย
             ผมตอบว่า   ครู ศรช.ที่นักศึกษาไม่ครบ 60 คน ก็ต้องเบิกเป็นรายหัว ๆ ละ 150 บาท/เดือน ไม่ใช่เบิกตามวุฒิ ( 15,000 )   เป็นการบริหารจัดการของผู้บริหารที่ไม่ถึงกับผิดระเบียบ

         4. คืนวันที่ 8 เม.ย.57 คุณ “Tamtam Tiemsan” ถามในกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  นักศึกษา กศน.ที่เรียนในระดับ ม.ปลาย สามารถสอบ get pet ได้ไหม
             ผมตอบว่า   จบ กศน.มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าจบในระบบโรงเรียน
             ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ GAT PAT คือผู้ที่
             1)  จบ ม.6 ( ม.4-5 สมัครไม่ได้ )
             2)  เด็กซิ่ล สมัครได้
             3)  จบสายอาชีพ ปวช. ปวส. สมัครได้
             4)  จบ กศน.ม.ปลาย สมัครได้

         5. เย็นวันที่ 9 เม.ย.57 มีผู้ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า จ.หนองคาย ไม่ให้บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ เบิกค่าปฏิบัติงานเปิดห้องสมุดฯนอกเวลาฯ เกินเดือนละ 500 บาท และไม่ให้เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาในงานอื่น ๆ  จึงขอถามว่า จะเบิกเกินเดือนละ 500 บาท และจะเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาในงานอื่น ๆ ได้หรือไม่
             เรื่องนี้  อ.สกุลนา หน่วยตรวจสอบภายใน กศน. ตอบว่า  ที่ว่าเดือนละ 500 บาทนั้น เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณเมื่อ 2-3 ปีก่อน ซึ่งในการเบิกจ่าย ถ้าผู้บริหารเห็นว่ามีความจำเป็น และมีงบประมาณเพียงพอ ก็ให้เบิกจ่ายเกินเดือนละ 500 บาทได้ ( ปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดเรื่องเดือนละ 500 บาทแล้ว )   ส่วนเรื่องการทำงานนอกเวลาในงานอื่นที่ไม่ใช่งานห้องสมุด ก็ต้องดูความจำเป็นว่าทำไมต้องให้บรรณารักษ์จ้างเหมาฯไปช่วยทำงานอื่นนอกเวลา ซึ่งก็อาจจะมีความจำเป็นจริงก็ได้ เช่นต้องระดมคนช่วยกันทำงานอื่นในบางกรณี
             สรุปว่า  ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็น และ งบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารเห็นว่ามีความจำเป็น และมีเงินมากพอก็ให้เบิกจ่ายได้ รวมทั้งเบิกจ่ายงบอื่นในการทำงานอื่นได้ ( ทำงานใด ก็ให้เบิกงบงานนั้น ) ไม่มีระเบียบห้าม

         6. การประเมินภายนอก ปี 57 ระยะที่สอง ที่จะประเมินในช่วง พ.ค.-ก.ค.57 นี้  ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา และครู กศ.ขั้นพื้นฐาน จะดูข้อมูล 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา 2556 ( 1/56+2/56 ), 2555 (1/55+2/55) และ 2554 ( 1/54+2/54 )
             เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน  สมศ.จะใช้คะแนน N-NET ของภาคเรียนที่ 1/55, 2/55, 1/56 และ 2/56  โดย สมศ.จะรับข้อมูลตรงจาก สทศ.มาคำนวณเอง ไม่ได้ดูจากที่เราคำนวณ
             เราไม่จำเป็นต้องคำนวณไว้  แต่ถ้าเราอยากรู้ผลล่วงหน้า ก็คำนวณเองได้  คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/OTHER/indicator5-1.xls
             โปรแกรมนี้ใช้ไม่ยาก  เพียงแค่หาตัวเลข จำนวนผู้เข้าสอบกับ จำนวนผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่างไปใส่ในช่องสีเขียวเท่านั้น ค่าคะแนนต่าง ๆ ของ ตบช.ที่ 5.1 ก็จะปรากฏขึ้นมา   โดย
             1)  “จำนวนที่จะกรอกในช่อง ข้อมูลปีปัจจุบันให้นำจำนวนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี กศ.2556 รวมกัน เช่น สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับประถม ถ้ามีจำนวนผู้เข้าสอบภาค 1/56 = 999 คน, ภาค 2/56 = 1,000 คน ให้นำตัวเลข 1,999 มากรอกในช่องจำนวนผู้เข้าสอบ ปีปัจจุบัน ( จำนวนผู้เข้าสอบนี้ เป็นจำนวนเฉพาะอำเภอ ไม่ใช่จำนวนทั้งประเทศ )
             2)  จำนวนที่จะกรอกในช่อง ข้อมูล 1 ปีย้อนหลังให้นำจำนวนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี กศ.2555 รวมกัน ( ยกเว้นระดับประถม ให้ใช้ข้อมูลภาค 2/55 เพียงภาคเดียว เพราะภาค 1/55 ยังไม่มีการสอบ N-NET ในระดับประถม )
             3)  จำนวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับดีหมายถึง จำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่าง
             4)  การนับจำนวนผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่างของคะแนน N-NET ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 นี้ ต้องรวมเฉลี่ยคะแนนหลายวิชาของแต่ละคนให้เป็นคะแนนแต่ละสาระก่อน
                  - สาระความรู้พื้นฐาน ต้องรวม 4 วิชา แล้วหารด้วย 4  เสร็จแล้วจึงนำไปเทียบกับค่าขีดจำกัดล่าง ว่ามากกว่าขีดจำกัดล่างหรือไม่
                  - สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต และสาระการพัฒนาสังคม มีสาระละ 3 วิชา ต้องรวม 3 วิชา แล้วหารด้วย 3
                  - สาระทักษะการเรียนรู้ มีวิชาเดียว ไม่ต้องรวม ไม่ต้องหาร
                  ดูค่าขีดจำกัดล่างของคะแนน N-NET ภาคเรียนที่ 1/55, 2/55, 1/56 และ 2/56 ได้ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/DOC/lowerlimit1-55-2-56.docx  ( ขีดจำกัดล่างของคะแนน N-NET ที่ใช้ประเมินฯภายนอกนี้ คนละอย่างกับขีดจำกัดล่างของคะแนนปลายภาคที่ใช้ประเมินฯภายใน  จะนำขีดจำกัดล่างนี้ไปใช้ทำ SAR ไม่ได้ )
             อย่างไรก็ตาม  การหา จำนวนผู้เข้าสอบกับ จำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่างนี้ ต้องใช้เวลามาก ถ้าไม่อยากรู้ผลล่วงหน้าก็ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณ เพราะ สมศ.จะคำนวณเองโดยขอข้อมูลจาก สทศ.โดยตรง

         7. วันที่ 10 เม.ย.57 คุณ “Waritsara Nantakaiw” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  การประเมินคุณธรรมผู้เรียน ในโปรแกรมยังมี 9 ข้ออยู่ แต่เราประกาศใช้ 11 ข้อไปแล้ว จะมีผลต่อการวัดผลประเมินผลหรือการประเมินภายนอกหรือเปล่า
             ผมตอบว่า   หลักสูตรกำหนดให้ต้องผ่านคุณธรรม 9 ประการ  ส่วนที่เกิน 9 ประการนั้น ไม่ใช่เงื่อนไขการจบหลักสูตร ลองอ่านคำตอบเก่าในข้อ 1 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/543949ขอขอบคุณบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี
ผู้เข้าชม : 3076 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 1790 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1845 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1785 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 6071 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4695 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5712 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3725 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4049 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6874 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3624 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12614 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7495 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10060 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6931 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6201 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8705 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9851 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5959 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19671 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7798 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 1787 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1761 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1763 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1768 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1754 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1761 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1755 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1756 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1752 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1754 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557