[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  7  เรื่อง ดังนี้

         1. วันที่ 21 เม.ย.57 คุณยศพร ครู ศรช. ที่ กศน.อ.สุวรรณคูหา ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เหมือนกันกับใบขออนุญาตปฏิบัติการสอนไหม ใช้แทนกันได้ไหม แล้วเวลาสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูใช้เอกสารตัวไหน  ตอนนี้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว หมดอายุ วันที่ 2 ต.ค. 57 นี้ ต้องขอต่ออีกรอบสองหรือเปล่า
             ผมตอบว่า   ไม่เหมือนกัน
             1)  "หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" นั้น สถานศึกษาเป็นผู้ขอ ( ผอ.ลงนามในหนังสือราชการถึงคุรุสภา )  ขอในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ้างคนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มาเป็นครู   หนังสืออนุญาตนี้ใช้สมัครเรียน ป.บัณฑิตได้ แต่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วยไม่ได้  ถ้าหนังสืออนุญาตนี้หมดอายุ ก็ต้องขออีกรอบสอง ( ขอได้สองรอบเท่านั้น ต้องรีบเรียน ป.บัณฑิต หรือสอบ หรือเทียบโอน หรืออบรม ให้ผ่านก่อนหนังสือจะหมดอายุรอบสอง )
             2)  ถ้าสอบหรืออบรมหรือเทียบโอนผ่าน 9 มาตรฐาน หรือเรียนจบ ป.บัณฑิตหลักสูตรที่ไม่มีการฝึกสอน แล้ว จึงจะขอ "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ได้ ( เจ้าตัวเป็นผู้ขอเอง )  ใบนี้ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วยได้  ( เมื่อได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และสอนครบ 1 ปี จึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู )

         2. วันเดียวกัน ( 21 เม.ย.) คุณ “Born To Ksn” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  อ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย เจอว่า ม.ปลาย สามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละ 23 หน่วย แต่พอมาสอบถามนายทะเบียน เค้าบอก 20 แต่พอนู๋บอก 23 เค้าบอกให้หาเอกสารทางราชการมา เพราะเค้าจะทำโดยพลการไม่ได้หรอก นู๋จะไปหาเอกสารได้จากไหนเหรอ
             ผมตอบว่า   ปัจจุบัน ม.ปลาย เรียนได้ภาคเรียนละ 23 หน่วยกิต  ดูที่ในหนังสือ "คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)" หน้า 7 ปกสีเลือดหมู ที่ส่งให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง เมื่อ ธ.ค.55
             หรือดูที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/Compressrd/editGuide.zip

         3. วันที่ 23 เม.ย.57 คุณ “Farng Wasita” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  โปรมแกรมไอทีตัวไหม่ มี ประถม(เด็กวัยเรียน)  คืออะไร
             ผมตอบว่า   เด็กวัยเรียนในโปรแกรม ITw คือ เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ ที่มาเรียนระดับประถม โดยไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่ร่อน บุตรคนต่างด้าวที่อพยพมากับผู้ปกครอง หรือบุตรแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เป็นต้น  ซึ่งจะต้องใช้เวลาเรียน กศน. ไม่น้อยกว่าการเรียนในระบบโรงเรียน ( ระดับประถม เรียน 6 ปี )

         4. วันที่ 24 เม.ย.57 ภาคใต้จัดการแข่งขันสุดยอด กศน. รอบคัดเลือก ( Audition )
             คุณสุรเชษฐ์ สุนทรากร นำผลการแข่งขันมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค จังหวัดที่ได้เข้ารอบเรียงตามลำดับคะแนน คือ ที่ 1 พังงา NF18, ที่ 2 ตรัง NF13, ที่ 3 ปัตตานี NF16, ที่ 4 ภูเก็ต NF15, ที่ 5 ระนอง NF14, ที่ 6 สงขลา NF17
             สำหรับผลการแข่งขันรอบคัดเลือก ในภาคอื่น คือ
            
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ มุกดาหาร Nf1, อุบลฯ Nf2, สกลนคร Nf3, หนองบัวลำภู Nf4, ยโสธร Nf5, ชัยภูมิ Nf6

             - ภาคตะวันออก  ได้แก่ นครนายก Nf25, สมุทปราการ Nf26, ระยอง Nf27, ตราด Nf28, ฉะเชิงเทรา Nf29, ชลบุรี Nf30
             - ภาคเหนือ  ได้แก่ เชียงราย NF7, แพร่ NF8, สุโขทัย NF9, เชียงใหม่ NF10, อุทัยธานี NF11, พิษณุโลก NF12
                - ภาคกลาง  ได้แก่ ลพบุรี NF19, สิงห์บุรี NF20, พระนครศรีอยุธยา NF21, กรุงเทพมหานคร NF22, กาญจนบุรี NF23, สมุทรสงคราม NF24


         5. เช้าวันที่ 25 เม.ย.57 ผมโพสต์ในเฟซบุ๊ค ว่า  การจ้างครู ศรช. ไม่ใช่การ จ้างเหมาบริการ
             คุณ “Ying Juthathip” ถามผม ว่า  แล้วจ้าง ครู ศรช. แบบไหน
             ผมตอบว่า   ครู ศรช. กับ พนักงานราชการ เป็นการจ้าง "บุคลากรของส่วนราชการ" ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ เป็นการจ้างเหมาบริการ "บุคคลภายนอก"  ( การจ้างเหมาบริการ ไม่จำเป็นต้องมีการสอบ/คัดเลือก แต่ใช้วิธีจ้างตามระเบียบพัสดุ )
             ( ที่จริงสัญญาจ้าง ที่ต้องติดอากรแสตมป์ จะติดเฉพาะสัญญาจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุเท่านั้น ส่วนสัญญาจ้างครู ศรช. และพนักงานราชการ ไม่ต้องติดอากรแสตมป์  และเฉพาะพนักงานราชการนอกจากไม่ต้องติดอากรแสตมป์แล้ว ยังไม่ต้องมีการค้ำประกันด้วย เพราะมี "วินัย" ควบคุม ลักษณะเดียวกับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ไม่ต้องมีการค้ำประกัน )   ดูในข้อ 1 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/504565 )

         6. วันเดียวกัน ( 25 เม.ย.) ผมถามกลุ่มแผนงาน กศน. ว่า  ปกติการจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ จะจ้างย้อนหลังไม่ได้ ถ้าจะจ้างวันที่ 1 พ.ค. ต้องลงวันที่ในสัญญาจ้างไม่เกินวันที่ 30 เม.ย.  แล้วหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจะส่งมาทันไหม  กลุ่มแผนงานตอบว่า หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจะนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน กศน.ประมาณบ่ายวันที่ 25 เม.ย.นี้   นอกจากนี้กลุ่มแผนงานฯยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจอีก เช่น
             1)  ถ้าชื่อตำแหน่งเดียวกัน แต่บางจังหวัดจ้างวุฒิต่างกัน ให้จ่ายค่าจ้างตามที่กำหนด เช่น ภาระงานของตำแหน่ง จนท.บันทึกข้อมูล ให้จ้างวุฒิ ปวช. ค่าจ้าง 11,680 บาท ถ้าจังหวัดไหนจ้างตำแหน่งนี้ แต่จ้างวุฒิ ป.ตรี ก็จ่ายค่าจ้างได้เพียง 11,680 บาท
             2)  ถ้าจังหวัดใดจ้างตำแหน่งอื่นที่ไม่มีใน 39 ตำแหน่งนี้ ให้เปลี่ยนมาจ้างใน 39 ตำแหน่งนี้ ที่ภาระงานคล้ายกัน เช่น ตำแหน่งแม่บ้าน ให้เปลี่ยนมาจ้างเป็นตำแหน่งพนักงานบริการ ( 9,000 บาท ) เป็นต้น

         7. เย็นวันเดียวกัน ( 25 เม.ย.) ผมนำลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลด โปรแกรมเทียบระดับสูงสุดฯ (KSM) รุ่น 1.3 วันที่ 25 เม.ย. 57 ที่คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ส่งให้ผมทางอีเมล์  มาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค
             โปรแกรมรุ่น 1.3 นี้ มีการปรับแก้ไขเพิ่มจากรุ่น 1.2 ดังนี้
             1)  ปรับแก้ไขตัวเลขในใบระเบียนฯ จากเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทยทั้งหมด ตามประกาศของกระทรวง
             2)  เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในประวัติการใช้งานโปรแกรม เช่น วิชาที่ลงทะเบียน รายละเอียดไฟล์ที่ backup/restore
             link สำหรับ download ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมเทียบระดับสูงสุดฯ รุ่น 1.3 วันที่ 25 เม.ย. 57
             - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15540884/KSM_25042014_Setup.zip   หรือ
             - https://drive.google.com/file/d/0B6tQobXfGWLES0RDeUFOTUt6SG8/edit?usp=sharing


ขอขอบคุณบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี

ผู้เข้าชม : 3430 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2025 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1828 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1848 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1862 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1892 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1836 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1855 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2160 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2354 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2307 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2146 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2060 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13263 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7818 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10494 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7235 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6515 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9053 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10425 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2153 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2022 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2020 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1971 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1948 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1908 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1913 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1906 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1891 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557