[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้ มี 7 เรื่อง

1.ใบ รบ.หลักสูตร EP, 2.เทียบระดับฯสัมมนาวิชาการแพง, 3.กศน.จังหวัด/อำเภอใด ขนาดใด, 4.ไม่อบรม จะต่ออายุใบครูได้ไหม, 5.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 6.ซื้อวัสดุฝึกเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นลูกสัตว์ไม่ได้?, 7.เตรียมประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 อย่างไร

1. วันที่ 4 มิ.ย.57 คุณ
ตะวัน ยอแสง ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า เทอม 1/2557 หลักสูตร English Program จะจบหลักสูตรแล้ว ใบ รบ.ใช้แบบไหน (มีเฉพาะ) และออกเป็น 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษหรือไม่
ผมตอบว่า ใบ รบ. หลักสูตร EP เหมือนกันกับหลักสูตรปกติ สามารถออกได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเช่นเดียวกัน ( มีแนวคิดให้ประทับคำว่า “English Program” ลงไปในใบ รบ. แต่ตอนนี้ยังไม่มีแนวปฏิบัติแจ้งออกมา )

2. คืนวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.57 คุณ
เจ๊น้อง อิ๋ง อิ๋ง ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า นักศึกษาเทียบระดับสอบผ่านทั้ง 9 วิชา ต้องผ่านการเข้าอบรม ทำไมต้องออกค่าไช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งมันไม่น้อยเลย อย่างรอบที่ผ่านมาอบรมสามวันสองคืนออกค่าไช้จ่ายไป 2500 บาท ยังไม่รวมค่าเดินทางนะ
ผมตอบว่า ที่จริงเขาให้สถานศึกษากับผู้ที่ผ่านทั้ง 9 วิชา ตกลงร่วมกันว่าจะสัมมนาวิชาการเรื่องอะไรที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไร แล้วผู้จะเข้าสัมมนาทุกคนเฉลี่ยกันออก ถ้าเราเห็นว่ามากไปก็เสนอในช่วงที่ตกลงกัน ถ้าจัดในโรงแรมก็แพงหน่อยเป็นธรรมดา อาจลงมติตามเสียงส่วนใหญ่ ( ถ้าสถานศึกษากำหนดเองเลย ก็ไม่ค่อยเป็นไปตามหลักการ ) แต่ถ้าบางสถานศึกษามีผู้ผ่าน 9 วิชาจำนวนน้อย จัดสัมมนาวิชาการเองยิ่งจะสิ้นเปลืองมาก จะส่งไปรวมสัมมนากับสถานศึกษาอื่น ก็ต้องเป็นไปตามที่สถานศึกษาอื่นนั้นเขากำหนดกัน

3. ดึกวันเดียวกัน ( 7 มิ.ย.) คุณ ช. เมืองใจ (น้อย) กศน.จ.นครราชสีมา ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า ขนาดของ กศน.ใช้เกณฑ์กำหนดอย่างไร ใช้ตำบลเป็นเกณฑ์หรือเปล่า แล้วจะหาเอกสารการกำหนดขนาดได้ที่ไหน
ผมตอบว่า หมายถึงขนาด กศน.จังหวัด, กศน.อำเภอ ที่กำหนดโดย ก.ค.ศ.เพื่อเป็นกรอบโครงสร้างจำนวนบุคลากรใช่ไหม เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งไม่ได้ใช้จำนวนตำบล จำนวนอำเภอ อย่างเดียว แต่ใช้ข้อมูลอื่น เช่น จำนวนประชากร ขนาดพื้นที่ ด้วย โดยให้คะแนนแต่ละข้อมูลแล้วนำคะแนนมารวมกัน จากนั้นแบ่งขนาดตามคะแนนรวมว่า ช่วงคะแนนรวมเท่าไรเป็นขนาดใด
สรุปออกมาเป็นเอกสาร ระบุแต่ละแห่งเลยว่า ที่ไหนเป็นขนาดไหน
ดูเอกสารการกำหนดขนาดนี้ได้ จากลิงค์ในข้อ 1 ที่
http://www.gotoknow.org/posts/492797
( ถ้าหมายถึงขนาดที่กำหนดโดย สมศ. เพื่อการพิจารณาจำนวนกรรมการประเมิน จะแบ่งขนาดตามจำนวนตำบล แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะขนาดใดก็ใช้กรรมการประเมิน 3 คน )

4. วันที่ 9 มิ.ย.57 คุณ
Nok Nong ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุรุสภาที่ผ่าน สพท. บังคับทุกคนหรือเปล่า บางคนพูดว่าต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรของคุรุสภาเท่านั้น จึงจะเอาไปแนบขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้ สามารถใช้วุฒิบัตรอื่นแทนได้ไหม
ผมตอบว่า ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีที่เป็นครูอยู่ ต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ด้าน คือ
ก. วุฒิ
ข. การพัฒนาตนเองใน 5 ปีที่ผ่านมา
ค. การประพฤติตนตามจรรยาบรณ
ดูรายละเอียดในข้อ 7 ที่
http://nfeph.blogspot.com/2014/01/ksm.html
สำหรับ ข้อ ข.การพัฒนาตนเอง ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 12 กิจกรรม ซึ่งการอบรมที่ได้รับวุฒิบัตรของคุรุสภา เป็นกิจกรรม 1 ใน 12 กิจกรรม ( อยู่ในกิจกรรมที่ 2 "เข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพของคุรุ สภา" )
ถ้าเราพัฒนาตนเองในกิจกรรมอื่นครบ 3 กิจกรรมแล้วก็ไม่ต้องทำกิจกรรมที่ 2 นี้
( เฉพาะกิจกรรมที่ 2 นี้ ก็มีให้เลือกหลายหลักสูตร เช่นหลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ที่สถาบันการศึกษาทางไกล กศน.จัดร่วมกับคุรุสภาอยู่ )

5. วันเดียวกัน ( 9 มิ.ย.) คุณ
ยุทธนา ถาวร ครู กศน.ตำบล กศน.อ.บ้านม่วง ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ใช้ประโยคไหนถูกครับ
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2555
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555
ผมตอบว่า หมายถึงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไป ที่ทุกสถานศึกษาต้องทำใช่ไหม การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ ปกติจะทำเป็นปีงบประมาณหรือปีการศึกษาก็ได้ แต่ของ กศน.เรา ทำเป็นปีงบประมาณนะ ( โรงเรียนในระบบทำเป็นปีการศึกษา )
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ เป็นแผนระยะกลาง ( 3-5 ปั ) ไม่ใช่แผนปีเดียวนะ
แผนปฏิบัติการประจำปี ( ทำครั้งละปีเดียว ) ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน จากนั้นจึงดึงข้อมูลในแผนพัฒนาฯนี้ไปทำแผนปฏิบัติการแต่ละปี ซึ่ง กศน.เราทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ฉะนั้นเราจึงต้องทำแผนพัฒนาฯเป็นประจำปีงบประมาณด้วย จึงจะสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นเป้าหมายต่าง ๆ ที่ กศน.เรากำหนดนโยบายจุดเน้นเป้าหมายต่าง ๆ เป็นปีงบประมาณ
ในชื่อแผนฯ จะมีคำว่า "ประจำปีงบประมาณ" ด้วยหรือไม่ก็ได้
กลุ่มพัฒนา กศน. เคยทำหนังสือ "เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง" ไว้ มีตั้งแต่ชื่อแผนฯ ดาวน์โหลดได้ที่
http://202.143.137.99/ebookzzzzz/planandsar/files/planandsar.pdf หรือที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/PDF/planandsar.pdf ( ในเล่มนี้มีเค้าโครง 2 เรื่องต่อกัน แต่เวลาทำจริง ๆ ต้องแยกทำคนละเล่มนะ โดยเฉพาะในส่วนของเค้าโครงรายงานการประมาณตนเองนั้น ไม่ต้องดูในเล่มนี้แล้ว ส่วนนี้ล้าสมัยแล้ว )

6. วันเดียวกัน ( 9 มิ.ย.) มีครู กศน.ตำบล โทร.มาถามผมว่า จะเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาการเลี้ยงปลาดุก ( ใช้หลักสูตรของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ) โดยจะซื้อวัสดุฝึกเป็นลูกปลาดุก แต่ จนท.การเงิน สนง.กศน.จ.กำแพงเพชร บอกว่า ซื้อสิ่งมีชีวิตไม่ได้ เพราะเมื่อเลี้ยงโตแล้วจะต้องมีที่ไป เช่นจำหน่ายนำเงินเข้ารายได้แผ่นดิน ... ถามว่า ระเบียบเป็นอย่างไร
เรื่องนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน กศน. บอกว่า
“ถ้ามีหลักสูตร มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ ก็ซื้อสิ่งมีชีวิตได้ แต่ เมื่อเลี้ยงโตแล้วจะมีปัญหาตามที่ จนท.การเงิน สนง.กศน.จ.กำแพงเพชรบอก คือต้องมีที่ไปที่ถูกระเบียบ ( จะบอกว่าเลี้ยงไม่รอด ตายหมดเลย ก็คงไม่ใช่ ) เช่น ถ้าสามารถจำหน่ายผลผลิตนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินได้ ก็ไม่มีปัญหา ( แต่ถ้าจะทำไม่ได้ก็อาจมีปัญหา )
ในทางปฏิบัติ บางแห่งจะยกผลผลิตให้ผู้เรียน แต่สิ่งที่ปฏิบัติกันนั้นไม่ถูกระเบียบ ( ที่เคยมีโครงการจะให้อุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนนั้น ไม่ได้รับอนุมัติจาก ครม.) โดยเฉพาะถ้าทั้งลูกปลาและอาหารปลา ซื้อด้วยเงินราชการ จะยกผลผลิตให้ผู้เรียนไม่ได้ เมื่อมีผู้ทักท้วงก็ต้องคุยกันว่าจะทำอย่างไร”
บางแห่งใช้วิธีทำหลักฐานเป็นซื้อวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ( ก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกระเบียบนะ )

7. วันที่ 11 มิ.ย.57 คุณ
อภิชญาลักษณ์ ตันชูชีพ
กศน.เฉลิมพระเกียรติ ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า ขอแนวทางในการเตรียมประเมินภายนอกของตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ผมตอบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน" คณะกรรมการจะได้ข้อมูลมาจาก สมศ. ( สมศ.ได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละสถานศึกษามาจาก สทศ.) ที่จริงมีวิธีที่เราสามารถคำนวณข้อมูลเองได้แต่ค่อนข้างยุ่งยากและไม่จำเป็น
สิ่งที่ควรเตรียมไว้คือ
1) ผลการสอบ N-NET ทั้ง 3 ระดับ
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น
- การปรับพื้นฐานก่อนเรียน
- การสอนเสริม
- การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้มีชีวิต
- กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนวการเรียนรู้
- การนำเสนอผลงานของผู้เรียน การประกวดโครงงาน
- กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ ความคิดสร้างสรรค์ และความถนัดของผู้เรียน
- การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผล ตามวงจร PDCA
เป็นต้น
คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5.1 นี้ จะได้จากโปรแกรมการคำนวณของ สมศ. การเตรียม งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 2) ไว้ เป็นเพียงส่วนประกอบสำหรับโชว์กรรมการ


ขอบคุณบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี
ผู้เข้าชม : 3720 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 1790 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1845 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 1785 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 6071 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4695 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5712 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3725 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4049 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6874 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3624 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12614 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7495 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10060 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6931 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6201 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8705 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9851 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5959 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19671 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7798 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 1787 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1761 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1763 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1768 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1754 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1761 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1755 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1756 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1752 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1754 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557