[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

1.เมื่อไรจะประกาศผล, 2.ถามจำนวน นศ.ของครูแต่ละประเภท, 3.ใบ รบ. ประทับตราก่อนหรือ ผอ.เซ็นก่อน 4.นโยบาย/จำนวน นศ., 5.เรื่องยากในโลกนี้

      1. คืนวันที่ 22 ต.ค.58 ผมตอบคำถาม อ.ชาติโฟโต้ เขาค้อ เพชรบูรณ์ ที่ถามบนไทม์ไลน์เฟซบุ๊คผม ว่า สอบข้าราชการ 38 ค (2) ของสำนักงาน กศน. 18 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ผ่านรวมประมาณ 500 คนจากคนเข้าสอบหมื่นกว่าคน ( 1.นักจัดการฯร้อยกว่าคน 2.บรรณารักษ์ยี่สิบกว่าคน 3.นักวิชาการศึกษาสามร้อยกว่าคน ) จริงหรือเปล่า แล้วจะประกาศเป็นทางการเร็วๆนี้ไม้
          ผมตอบว่า คงจะประมาณนั้น มั้ง เห็นว่าจะเสนอประกาศผลสัปดาห์หน้า ท่านปลัดฯคงจะลงนามประกาศผลปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า และสอบสัมภาษณ์เดือนหน้า
.

      2. วันเดียวกัน ( 22 ต.ค.) มีหลายคนถามต่อท้ายโพสต์ของผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ เกี่ยวกับจำนวน นศ.ของครูแต่ละประเภท ว่า
          - โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับทำแผนจุลภาค ดาวน์โหลดได้ที่ไหน
          - บางอำเภอ บังคับให้ครู ศรช.เปิด 2 กลุ่ม 80 คนเลย ส่วน กศน.ตำบลเปิดกลุ่มเดียว ทำไงดี กรรมตกที่ ศรช.
          - แผนฯ ทำรายบุคคลแต่ละตำบลเลยใช่ไหม

     ผมตอบว่า
          - เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูป รอก่อนนะครับ เห็นว่าจะให้ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 26 ต.ค. โปรแกรมนี้ไม่ได้ให้กรอกเฉพาะแผน (คำรับรองการปฏิบัติงาน) นะ แต่ให้กรอก 3 ส่วน คือ
          1) ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างรวมทั้งภาพอาคาร กศน.ตำบล/ศรช.
          2) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย คนพิการ เร่ร่อน สูงอายุ ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ไม่จบ ป.6 ถ้ามีรายชื่อได้จะดี ใช้ข้อมูลจากสถิติ ไม่ต้องสำรวจใหม่
          3) แผนและผลการปฏิบัติงานปี 59 (ข้อตกลงการปฏิบัติงาน) ข้อมูลส่วนนี้ต้องกรอกเติมปรับผลการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา

       - เมื่อจังหวัดร่วมกับอำเภอแบ่งจำนวนเป้าให้แต่ละอำเภอแล้ว อำเภอก็แบ่งต่อให้ครูแต่ละคนโดยดูจากแผนจุลภาค รวมครูทุกคนต้องมีจำนวน นศ.ไม่ต่ำกว่าเป้าของอำเภอ ส่วนจะแบ่งให้ใครกี่กลุ่ม หลังจากพิจารณาร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอแล้วก็เป็นอำนาจของ ผอ.กศน.อำเภอจะสรุปตัดสิน ถ้าจะให้ครูคนใดรับ 3 กลุ่มขึ้นไปจึงจะต้องขออนุญาตจังหวัด ถ้า 1 หรือ 2 กลุ่ม ไม่ต้องขอนุญาตจังหวัด ( ถ้าเป็น ขรก.ครู ให้ไม่เกิน 1 กลุ่ม หรือ 0 กลุ่มก็ได้ อยู่ที่ ผอ.กศน.อำเภอ แต่รวมครูทุกคนต้องได้ตามเป้า และปกติตำแหน่ง “ครู” ทุกประเภทต้องสอน โดยเฉพาะถ้า ขรก.ครูคนนั้นจะทำวิทยฐานะในอนาคต ก็ต้องสอน ) ถ้าจะกำหนดให้ครู กศน.ตำบล 1 กลุ่ม ครู ศรช. 2 กลุ่ม ก็ยังไม่ผิดหลักเกณฑ์
ม.ต้น/ม.ปลาย แม้จะมีแต่ นศ.ระดับเดียวกัน ก็แบ่งกลุ่มละไม่เกิน 40 คน และไม่ให้สอนพร้อมกันเกิน 1 กลุ่ม เพื่อให้มีคุณภาพ
กรณีอำเภอที่มีจำนวนประชากรน้อย มี นศ.จำกัด เช่น เกาะต่างๆ/อำเภอที่อยู่บนดอย ให้เจรจาส่วนกลาง/จังหวัด เพื่อให้แบ่งเป้าหมายให้อำเภอนั้นน้อย ถ้ามีเหตุผลที่ส่วนกลาง/จังหวัดเห็นด้วย เช่นจ้างครู ศรช.ไว้น้อย เขาก็จะแบ่งเป้าหมายให้อำเภอนั้นน้อย
อำเภอที่ได้เป้าน้อย แบ่งให้ครู ศรช.คนละกลุ่มเดียวก็ครบเป้าแล้ว และ ขรก.ครูจะไม่ทำวิทยฐานะ ก็ไม่ต้องให้ ขรก.ครูรับ นศ.ก็ได้ ใช้เป้าของอำเภอเป็นหลัก

       - ครู กศน.ทุกคน ต้องทำแผนจุลภาค ( ข้อตกลงการปฏิบัติงาน แผนและผลการปฏิบัติงานปี 59 ) ของแต่ละคน ไม่ใช่ตำบลละแผน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายจากทุกแผนต้องได้ไม่ต่ำกว่าเป้าของอำเภอ
.
       3. คืนวันเดียวกัน ( 22 ต.ค.) ผมตอบคำถาม
สมปอง เจริญผล ที่ถามในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊คผม ว่า การออกหนังสือรับรอง หรือใบ รบ. ผู้บริหารต้องเซ็นต์ก่อน หรือประทับตราสถานศึกษาก่อน
          ผมตอบว่า ตามระเบียบกำหนดว่า "ติดรูปถ่ายของนักศึกษา ประทับตราประจำสถานศึกษาด้วยหมึกสีแดงชาด ให้บางส่วนติดรูปถ่ายและบางส่วนติดบนส่วนที่ จะ เป็นลายเซ็นของหัวหน้าสถานศึกษา" จึงสรุปได้ว่า ประทับตราสถานศึกษาก่อน หัวหน้าสถานศึกษาเซ็นทีหลัง

         4. นโยบาย/จำนวน นศ.สำหรับครูแต่ละประเภท จากการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของท่านเลขาธิการ กศน. 21 ต.ค.58

             1) การจัดกลุ่ม นศ. กำหนดจำนวน นศ.ใน 1 กลุ่ม ประถม : 35 คน มัธยมต้น-ปลาย : 40 คน ถ้าเกิน ให้เป็นกลุ่มที่ 2, 3 แต่ละกลุ่มต้องแยกพบกลุ่ม ห้ามนำ 2 กลุ่มมาพบกลุ่มรวมกัน สอดคล้องกับโรงเรียนมัธยม 40 คน : ห้อง

                 1.1 ครูอาสาฯ ( สำนักงบประมาณกำหนดให้สอนภาคเรียนละ 35 คน ปีละไม่น้อยกว่า 70 คน ) เรียงลำดับความสำคัญ คือ
                       - ผู้ไม่รู้หนังสือ
                       - ประถม
                       - มัธยม
                       หรือรวมกันได้

                 1.2 ข้าราชการครู ให้เป็นครูประจำกลุ่มได้ไม่เกิน 1 กลุ่ม เพื่อให้มีวิทยฐานะ ถ้าสอนนอกเวลาราชการให้สิทธิ์เบิกเงินค่าสอน
                 1.3 ครู ศศช. ให้ภาคเหนือพิจารณา, ครูปอเนาะ ให้ภาคใต้พิจารณา, ครู ปวช. ให้ศูนย์ฝึกฯพิจารณา
                 1.4 ส่วน ครู กศน.ตำบล กับครู ศรช. นั้น ผู้เข้าประชุม ฟังและจดได้ต่างกัน
                 บางคนได้ยินว่า ไม่กำหนดว่าครู กศน.ตำบลกับครู ศรช. จะต้องสอนคนละกี่กลุ่ม อยู่ที่บริบทของแต่ละแห่ง ถ้าสอน 2 กลุ่ม ให้สอน กศ.ขั้นพื้นฐานอย่างเดียว เพื่อให้มีคุณภาพ ถ้าจะรับผิดชอบเกิน 2 กลุ่ม ให้ขออนุญาตจังหวัด แต่... จำนวน นศ.รวมของครูทุกประเภทในอำเภอ/จังหวัด ต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนกลางกำหนดเป้าหมายใหัแต่ละจังหวัดแล้ว จังหวัด/อำเภอต้องรีบประชุมแบ่งเป้าหมายให้แต่ละอำเภอโดยพิจารณาจากฐานเดิม และอำเภอแบ่งเป้าหมายต่อให้ครูแต่ละคนตามแผนจุลภาค
ครูทุกคนต้องทำแผน ( คำรับรองการปฏิบัติงาน ) กำหนดจำนวนเป้าหมายแต่ละงานและงบประมาณ แยกรายไตรมาศ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งดาวน์โหลดโปรแกรมสำเร็จรูปมากรอกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เสร็จภายใน วันที่ 30 พ.ย.58

                 แต่ บางคนได้ยินว่า ให้ครู กศน.ตำบล กับครู ศรช. สอนคนละ อย่างน้อย 2 กลุ่ม

                2) ใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน ครู กศน.ตำบล ต้องอยู่ประจำที่ กศน.ตำบล

                3) ให้จัด ลูกเสือ กศน., ยุวกาชาด กศน., กศน.เกมส์
.
         2. ในโลกนี้มีเรื่องยากอยู่ 2 เรื่อง
             1) การเอาความคิดตัวเอง ใส่เข้าไปในหัวคนอื่น
             2) การเอาเงินของคนอื่น มาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง

               คนที่ทำข้อ 1 ได้ คือ “ครู“
               คนที่ทำข้อ 2 ได้ คือ “เถ้าแก่”
               คนที่ทำได้ทั้ง 2 ข้อ คือ “เมีย”


ขอขอบคุณบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี

 

ผู้เข้าชม : 3037 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3657 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2250 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2160 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2513 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2197 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2142 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2125 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2432 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2708 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2509 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9943 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 4562 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5027 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13816 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8279 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11124 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7725 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6874 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9508 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11398 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2548 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2251 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2350 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2229 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2171 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2192 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2121 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2172 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2044 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557