[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
ตั้งแล้ว รอง ศธภ.- กช.-กศน. สังกัด ศธ. 15 ตำแหน่ง..
เปิดดู 5616 ครั้ง
.
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน..
เปิดดู 4867 ครั้ง
.
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน..
เปิดดู 4464 ครั้ง
.
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า ตามที่ สอท.กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในนร..
เปิดดู 4141 ครั้ง
.
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (กขภ.)เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)..
เปิดดู 3999 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
โครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education : Teacher Training on Robotics for STEM Education เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotic..
เปิดดู 4274 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 ธันวาคม 2559) ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้บุคคลดัง 2 กรณี..
เปิดดู 4556 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
สภาการศึกษาพอใจผลงานจับมือสบร.ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กอัจฉริยะ เตรียมชง "ประจิน" กำหนดนโยบายการส่งเสริมให้ชัดเจนหวังเติบโตเป็นมันสมองของชาติในอนาคต..
เปิดดู 3776 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60..
เปิดดู 4665 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
สพฐ.เผยโรงเรียนสามารถปิดการเรียนการสอนชั่วคราวได้ไม่เกิน 7 วัน ถ้าเด็กนักเรียนเดินทางไป-กลับไม่สะดวก โดยให้อยู่ที่ดุลยพินิจ ผอ.สถานศึกษา และให้สอนชดเชยภายหลัง "เลขาฯ กพฐ." สั่งหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเตรียมพร้อมรับมือไว้ในช่วงเปิดเทอมแล้ว หลังรับรู้การพยากรณ..
เปิดดู 3678 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity&Transparengy Assessment) เพื่อยกระดับของหน่วยงานภาครัฐ ให..
เปิดดู 3237 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ..
เปิดดู 3726 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาเคยเปิดให้มีการรับรองความรู้โดยการเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานนั้น ปัจจุบันคุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู เป็..
เปิดดู 2656 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
“หมอธี”ส่งหนังสือถึงยืนยัน ผอ.สำนักงบฯ ขอสนับสนุนค่าหนังสือเรียนปีงบฯ 61 เหมือนเดิม 100 % รวมกว่า 8.3 พันล้าน ย้ำแค่ทดลองยังไม่ใช้จริง..
เปิดดู 2567 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี เผยคุรุสภารับรองหลักสูตรครูแล้ว รอสกอ.รับทราบหลักสูตร นักศึกษาสบายใจได้จบได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแน่ ส่วนหลักสูตรรับนักศึกษาเกินเยียวยาเด็กแล้ว..
เปิดดู 2644 ครั้ง
.
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ
นายกรัฐมนตรี แนะ กระทรวงศึกษาธิการ หาทางต่อยอดผลงานเด็กเก่ง พร้อมย้ำการทำโครงการต้องเน้นผู้เรียนได้ประโยชน์..
เปิดดู 2582 ครั้ง
.
Advertisement
คำสั่ง/ระเบียบ เก่าๆเล่าใหม่ !!
 
เปิดดู 5924 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4592 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5604 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3610 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6697 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3536 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3588 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12364 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7373 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9922 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6809 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6098 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8575 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9674 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5850 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19529 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3860 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3558 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3508 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3349 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3475 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3796 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4170 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4206 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4085 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4219 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4783 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
กำลังแสดงหน้าที่ 1/397 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557